Eerste jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein (07-03-2019)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Eerste jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein

Eerste jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein (07-03-2019)

Burgemeester Roger de Groot van de Wolden heeft tijdens de afgelopen raadsvergadering het eerste jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente De Wolden in ontvangst genomen. Hij kreeg dit uit handen van voorzitter Wim Kromdijk van de ASD.

De ASD heeft als belangrijkste doelstellingen:

  •  het realiseren van de cliënt-/burgerparticipatie in de gemeente De Wolden en
  •  het bestuur van de gemeente adviseren op de verschillende beleidsgebieden van het sociaal domein.

In het kader van de transitie van de Jeugdwet, de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet van het rijk naar de gemeenten, heeft de gemeente De Wolden gekozen voor het instellen van één Adviesraad welke integraal adviseert over het gehele sociale domein. In de ASD zijn de cliëntenraden Participatie & WSW, Jeugd en WMO vertegenwoordigd en zij spelen op deze wijze een rol in de advisering aan het gemeentebestuur van De Wolden.  Er is een voortdurend en intensief contact tussen de adviesraad en de drie cliëntenraden.

Het volledige  jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente De Wolden vindt u hieronder: