Extra raadsvergadering 19 april 2018 (17-04-2018)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Extra raadsvergadering 19 april 2018

Extra raadsvergadering 19 april 2018 (17-04-2018)

Op donderdag 19 april vergadert de gemeenteraad van De Wolden om 19.30 uur. Op de agenda staat de vaststelling van het Raadsbreed Programma 2018-2022 “Samen verantwoordelijk”. Op de website alsook hieronder kunt u de Open brief aan de Woldense samenleving, het Concept Raadsprogramma De Wolden 2018-2022 en de (geanonimiseerde) reacties op de Open Brief lezen.

U bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen of volg de vergadering via de livestream op dewolden.nl/gemeenteraad!

De agenda alsook de stukken voor deze vergadering vindt u in de bijlage van dit bericht.