GEANNULEERD: Noordelijke congres: Waarom moeilijk doen als het samen kan? over de toegevoegde waarde vd sociaal ombudsman/vrouw voor de gemeenteraad (13-10-2017)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > GEANNULEERD: Noordelijke congres: Waarom moeilijk doen als het samen kan? over de toegevoegde waarde vd sociaal ombudsman/vrouw voor de gemeenteraad

GEANNULEERD: Noordelijke congres: Waarom moeilijk doen als het samen kan? over de toegevoegde waarde vd sociaal ombudsman/vrouw voor de gemeenteraad (13-10-2017)

Op vrijdag 20 oktober 2017 van 9.00-13.00 uur vindt in het stadhuis van Meppel een uniek congres plaats, over de toegevoegde waarde van de sociaal ombudsman/vrouw voor de gemeenteraad en ambtelijke organisatie. Zeker voor raadsleden interessant: zou dit nieuwe instrument hen kunnen helpen bij de volksvertegenwoordigende rol in het sociaal domein?

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg (WMO, jeugdhulp, participatie) van hun inwoners. Een zeer grote opgave!

Enkele gemeenteraden hebben een sociaal ombudsman/-vrouw aangesteld om een actieve rol te spelen, zodat kwetsbare burgers niet tussen wal en schip vallen èn raadsleden niet overspoeld raken met individuele knelpunten.

Tijdens dit congres gaan we presenteren, delen en verkennen of en wat de meerwaarde van de sociaal ombudsman/-vrouw voor de gemeenteraad en de organisatie is of kan zijn.

Programma

09.00 uur    Inloop, koffie en thee

09.30 uur    Opening door dagvoorzitter Marceline Schopman

                   Interviews met:

  • Irma van Beek, sociaal ombudsvrouw De Wolden: wat doet de sociaal ombudsvrouw? En wat is de meerwaarde voor inwoners?
  • Ina Booij, raadslid CU Meppel: de waarde van de functie voor het raadslid en de gemeenteraad!
  • drs. Kuneke Schraagen, Afdelingsmanager Maatschappelijke Zaken en Zorg in Emmen: heeft de sociaal ombudsfunctionaris een meerwaarde?
  • Michael Mekel, adviseur Raad voor het openbaar bestuur: Over de Rob-publicatie “Zorg voor samenhangende zorg”, waarom schuurt het in de praktijk?

10.30 uur    Korte pauze

10.45 uur    Start workshops (twee ronden)

1. In deze workshop praten Irma van Beek en Ina Booij met u door over de vraag waar je de sociaal ombudsfunctionaris positioneert? Welke plek krijgt hij/zij in het proces? Tijdelijk of definitief?

2. In deze workshop praten Kuneke Schraagen en sociaal ombudsvrouw Jozien Schrale met u door over het samenspel van de sociaal ombudsfunctionaris en de ambtelijke organisatie. Is de aanwezigheid een bedreiging of een kans?

3. In deze workshop praat Michael Mekel met u door over de praktijk en het perspectief van de burger en wat gemeenten voor het kastje-naar-de-muur problematiek kunnen  doen.

12.15 uur    Plenair: Wat geven we mee aan de nieuwe gemeenteraden?

                   Afsluiting door dagvoorzitter Marceline Schopman

12.30 uur    Lunch

13.00 uur    Einde

GEANNULEERD Deelname is gratis, aanmelden wel verplicht via griffier@dewolden.nl

De organisatie van dit congres is in handen van de griffiers en de sociaal ombudsvrouwen van De Wolden en Meppel.