Geef u op als gast aan tafel van de raad! (19-01-2017)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Geef u op als gast aan tafel van de raad!

Geef u op als gast aan tafel van de raad! (19-01-2017)

De gemeenteraad van De Wolden nodigt inwoners uit om als bijzondere gast aanwezig te zijn bij raadsvergaderingen. De eerstvolgende 'Gast van de raad' vindt plaats op 16 februari 2017 (vol). Er wordt een extra gast van de raad georganiseerd op donderdag 30 maart 2017 (vol).

U krijgt als ‘Gast aan tafel van de raad’ de gelegenheid een kijkje te nemen achter de schermen. Ook kunt u in gesprek gaan met de raadsleden, burgemeester en griffier. Hoe ziet het werk van een raadslid eruit? En wat gebeurt er allemaal tijdens een raadsvergadering?

Programma

18.30 uur:     Welkom in raadszaal en rondleiding gemeentehuis;

19.00 uur:     Onder genot van een kopje koffie/thee laten we een filmpje zien over de werkwijze van de gemeenteraad en vertellen we over het raadswerk;

19.30 uur:     Raadsvergadering;

20.30 uur:     Pauze met ontmoeting en gesprek met burgemeester Roger de Groot.

De raad van De Wolden

De gemeenteraad van De Wolden is een actieve en betrokken raad die een afspiegeling vormt van zijn inwoners. De lokale overheid krijgt steeds meer taken op het gebied van bijvoorbeeld zorg, werk en jeugd. De rol van de gemeentelijke politiek wordt hierdoor nog belangrijker. ‘Gast aan tafel van de raad’ is een initiatief om de politiek toegankelijker en daardoor de besluitvorming transparanter te maken voor onze inwoners.

Komt u ook?

Heeft u belangstelling om als bijzondere gast bij een gemeenteraadsvergadering  aanwezig te zijn? U bent van harte welkom! U kunt zich, met vermelding van het aantal personen, opgeven via griffier@dewolden.nl. Meer informatie? Mail de griffier, bel 14 0528 of kijk op dewolden.nl/gemeenteraad. Ook is de raad te volgen via Twitter (@Raad_DeWolden) en facebook (Gemeenteraad De Wolden).

Op de website dewolden.nl/gemeenteraad kunt u bij ‘Initiatieven van de raad’ meer lezen over ‘Gast van raad’.