Gemeenteraad 28 maart: besproken & besloten (29-03-2019)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Gemeenteraad 28 maart: besproken & besloten

Gemeenteraad 28 maart: besproken & besloten (29-03-2019)

De gemeenteraad van De Wolden voelt veel voor de bouw van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Zuidwolde, maar wil meer zekerheid. Dat bleek donderdag tijdens een oriënterende discussie over een mogelijke MFA. Wel zetten fracties vraagtekens bij de financiële kant van het project.

Is het financieel haalbaar, gaat het niet uit de hand lopen, kan de exploitatie niet beter en blijft er nog wel genoeg geld over voor andere investeringen in de gemeente? Kost de MFA niet zoveel dat er op andere posten bezuinigd moet worden of dat de OZB omhoog moet?

De MFA gaat - naast een nieuwe sporthal en gymzaal - ook ruimte bieden aan een sportschool, de bibliotheek en sociaal-culturele activiteiten. Daarnaast bestaat er de wens om in de MFA een kleinschalig theater te realiseren.  Kosten: ongeveer € 13.622.000.

De gemeente gaat de plannen nu verder uitwerken en doorrekenen. Daarna kan de gemeenteraad een definitieve afweging over de plannen maken tijdens de discussie over de Kadernota 2020. Die zal worden gevoerd tijdens de raadsvergadering op 13 juni 2019.

Daarnaast werden twee hamerstukken vastgesteld:

  • Verordening rechtspositie raadsleden
  • Vaststelling mandaatlijst griffie De Wolden