Inwoners De Wolden voelen zich verantwoordelijk (24-04-2018)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Inwoners De Wolden voelen zich verantwoordelijk

Inwoners De Wolden voelen zich verantwoordelijk (24-04-2018)

De Open Brief aan inwoners van de nieuwe gemeenteraad in De Wolden heeft een kleine 100 reacties opgeleverd. Raadsgriffier Josee Gehrke: “Bijna 100 persoonlijke reacties van betrokken inwoners, we vinden het geweldig dat mensen zo begaan zijn met De Wolden!”

In een periode van drie weken is de Open Brief onder 10.000 huishoudens verspreid. Iedereen is ruimte gegeven om te reageren. Informateur Frits Alberts: `We realiseren ons dat de tijd krap was voor de Woldenaren om te reageren, maar dat was het ook om zo´n proces goed in te richten en uit te voeren.”

Aandacht voor alle thema’s

In het Raadsbreed programma 2018-2022 ‘Samen Verantwoordelijk’ heeft de gemeenteraad vijf thema’s benoemd waar hij, samen met de inwoners, mee aan de slag wil: dienstverlening, omgevingsvisie, bereikbaarheid, duurzaamheid en maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid. Op alle thema’s zijn reacties binnengekomen. Josee Gehrke: “Mooie reacties, heel divers, met volop suggesties, maar ook kritische noten! Qua inhoud soms vanuit problemen geschreven, maar ook vanuit idealen voor de toekomst van De Wolden. Soms over het eigen straatje, maar ook voor de ander iets willen betekenen. Kortom, zeer de moeite waard om als gemeentebestuur verder mee te gaan!”

Hoe nu verder?

Alle mensen die hebben gereageerd, hebben een (digitale) bevestiging ontvangen, waarin ze heel hartelijk bedankt worden voor hun input en de moeite die ze hebben genomen. Zij hebben ook de vraag gekregen of de raad hen nog eens mag benaderen. Bijvoorbeeld om mee te denken over de invulling van de dialoogbijeenkomsten of voor het leveren van input en suggesties in aanloop naar raadsbesluiten.

De klachten en/of vragen, die ook via het speciale e-mailadres binnen kwamen, worden intern door de gemeentelijke organisatie opgepakt.

Raadsbrede ‘beweging’

De gemeenteraad van De Wolden besprak het Raadsbreed Programma op donderdag 19 april 2018. Tijdens deze vergadering is het programma definitief vastgesteld. Ook nam de raad het besluit inwoners blijvend te betrekken bij de uitvoering van het programma. Griffier Josee Gehrke: “Het zou toch prachtig zijn als er een ‘raadsbrede beweging’ ontstaat van samen De Wolden besturen: écht Samen Verantwoordelijk!”

Achtergrondinformatie

In de eerste raadsvergadering van de nieuwe raad op 29 maart is besloten om alle inwoners van De Wolden een Open Brief te sturen. Na de installatie van de gemeenteraad debatteerden de raadsleden met elkaar over het Raadsbreed programma ‘Samen Verantwoordelijk’. Onderdeel hiervan is de open brief met een oproep aan de Woldense samenleving om met de raad mee te denken. Welke thema’s vinden zij belangrijk? Waar moet de prioriteit de komende vier jaar worden gelegd?