Jaarverslag Griffie 2018 online (16-06-2019)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Jaarverslag Griffie 2018 online

Jaarverslag Griffie 2018 online (16-06-2019)

Voor een goedwerkende gemeenteraad is het belangrijk dat ook alles achter de schermen goed geregeld is. Alle raadsleden moeten bijvoorbeeld alle vergaderstukken op tijd kunnen inzien en bij het raadswerk worden ondersteund en zo nodig geadviseerd, de genomen besluiten worden bijgehouden en de inwoners erover geïnformeerd. Dit alles doet de griffie.

Maar de griffie doet nog veel meer. Zij zorgt dat iedere inwoner van de gemeente de raadsvergadering thuis live kan volgen via internet. Wekelijks doet de griffie verslag van gemeenteraadszaken in De Wolder Courant, maar ook via sociale media zoals Facebook en Twitter. Daarnaast organiseert de griffie bijvoorbeeld ieder jaar de Kindergemeenteraad. En ook organiseert zij de Dialoogavonden - waarop gemeenteraadsleden in gesprek gaan met inwoners over actuele onderwerpen.

De griffie geeft u graag inzage in hoe zij haar taak uitvoert. Daarom publiceert de griffie jaarlijks een jaarverslag. Dit wordt verspreid in de vorm van gedrukte exemplaren, maar u kunt het hieronder ook downloaden in de vorm van een .pdf. 

Te downloaden: