Kruispunt Hoofdstraat-Steenbergerweg: kom ook en praat mee! (25-05-2018)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Kruispunt Hoofdstraat-Steenbergerweg: kom ook en praat mee!

Kruispunt Hoofdstraat-Steenbergerweg: kom ook en praat mee! (25-05-2018)

De gemeenteraad van De Wolden nodigt u van harte uit voor de dialoogbijeenkomst over de verkeersveiligheid van het kruispunt Hoofdstraat – Steenbergerweg in Zuidwolde. Deze bijeenkomst op donderdagavond 14 juni is bestemd voor alle gebruikers, omwonenden en geïnteresseerden. Zij bespreken met elkaar en met de gemeenteraad problemen, ervaringen en ideeën over dit kruispunt. Raadslid Albert Haar is gespreksleider op deze avond.

Op 22 februari is in de raad gesproken over de verkeersveiligheid van de kruising. Een besluit hierover is nog niet genomen, omdat de raad graag eerst wil luisteren hoe er in de samenleving over wordt gedacht.

Programma

We starten die avond bij het kruispunt, om de verkeersveiligheid ter plekke te ervaren en te beoordelen. Vervolgens gaan we naar het gemeentehuis om hierover door te praten en te luisteren naar mogelijke opties voor de verbetering van de verkeerveiligheid. Alle aanwezigen worden hierbij in de gelegenheid gesteld om ideeën aan te dragen en vragen te stellen.

We hebben in onze voorbereiding niet alleen met verkeerskundigen gesproken, maar ook met een inwoner die heeft gereageerd op de Open Brief. In die brief aan alle inwoners van De Wolden heeft de gemeenteraad een oproep gedaan om mee te praten over gemeentelijk beleid. Ook is al contact geweest met de eigenaar van Cafetaria-Eethuis het Busstation (naast het kruispunt).

Waar en wanneer

De dialoogbijeenkomst start donderdag 14 juni om 19.30 uur. We beginnen bij het kruispunt Hoofdstraat – Steenbergerweg, hier verzamelen om 19.15 uur. Vervolgens gaan we naar het gemeentehuis in Zuidwolde. Zie het programma.

U kunt zich aanmelden via een e-mail: griffier@dewolden.nl.

3DeWolden: wat is een dialoogbijeenkomst?

De gemeenteraad van De Wolden werkt vanaf 1 september 2016 op een andere manier, waarbij dialoog, debat en besluitvorming beter zijn gescheiden.

Dialoogbijeenkomsten worden op verschillende plaatsen gehouden. Raadsleden luisteren naar meningen van inwoners. En ze halen informatie over het onderwerp op. Inwoners kunnen ook zelf onderwerpen en thema’s aandragen. Raadsleden gebruiken de dialoogbijeenkomsten als voorbereiding op hun debatten en besluiten.