Laat je horen en vul nu ONLINE de vragenlijst 3DeWolden in ! (12-01-2018)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Laat je horen en vul nu ONLINE de vragenlijst 3DeWolden in !

Laat je horen en vul nu ONLINE de vragenlijst 3DeWolden in ! (12-01-2018)

Wat vindt u van de werkwijze van gemeenteraad De Wolden?

De evaluatie van de werkwijze 3DeWolden is in januari 2018 gestart. De resultaten worden in februari 2018 gepresenteerd.

De gemeenteraad van De Wolden werkt vanaf 1 september 2016 op een andere manier, waarbij dialoog, debat en besluitvorming beter zijn gescheiden. De raad wil meer en beter in gesprek (dialoog) met inwoners en andere belanghebbenden over belangrijke thema’s, voordat er besluiten worden genomen.

De afgelopen maanden zijn inwoners uitgenodigd om deel te nemen aan diverse dialoogbijeenkomsten. Zo waren er o.a. dialoogbijeenkomsten over:  initiatiefrijk De Wolden, armoedebestrijding, het fietspad Meppelerweg,  het economisch actieplan, recreatie en toerisme, de Kadernota 2018 en recent over kwetsbare inwoners.

Wat vond u van deze dialoogbijeenkomsten? En als u geen dialoogbijeenkomst heeft gevolgd, maar iets kwijt wil over de werkwijze van de raad, dan kunt u ook de vragenlijst invullen. Misschien kunnen er zaken beter of anders. Uw ideeën en meningen zijn voor de gemeenteraad van groot belang. Na de verkiezingen van 21 maart 2018 is er een nieuwe gemeenteraad. De uitkomsten van dit onderzoek worden betrokken bij de vaststelling van de werkwijze van de nieuwe gemeenteraad.

Uiteraard worden alle gegevens vertrouwelijk verwerkt. Dit betekent dat wij uw gegevens uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden gebruiken. Ook zijn uw gegevens voor niemand herkenbaar en worden in het analysebestand geen e-mailadressen of andere persoonlijke kenmerken opgenomen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door mw. J. Elhorst. Zij werkt vanaf september 2015 als zelfstandig onderzoeker en heeft daarvoor bijna 30 jaar als beleidsonderzoeker bij de gemeentelijke overheid gewerkt.

De vragenlijst is online in te vullen, klik hier. Ook hebben wij de vragenlijst als wordbestand bijgevoegd. Zo kunt u de vragen in het bestand beantwoorden. U kunt het door u ingevulde wordbestand voor 22 januari 2018 als bijlage terugsturen aan mw. J. Elhorst, e-mailadres: janny.elhorst@gmail.com

 Wilt u meer lezen over de nieuwe werkwijze van de gemeenteraad? Lees dan verder op de website.