Leerlingen Kindergemeenteraad krijgen rondleiding door gemeentehuis De Wolden (24-10-2014)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Leerlingen Kindergemeenteraad krijgen rondleiding door gemeentehuis De Wolden

Leerlingen Kindergemeenteraad krijgen rondleiding door gemeentehuis De Wolden (24-10-2014)

Maandagochtend 20 oktober 2014 bezochten ruim 120 kinderen uit groep 8 het gemeentehuis in Zuidwolde. De rondleiding is onderdeel van de voorbereiding op de Kindergemeenteraad die plaats zal vinden op donderdag 23 oktober 2014. 

Leerlingen van C.B.S. De Arendsvleugel uit Ruinerwold, C.B.S. De Heidevlinder uit Zuidwolde, O.B.S. De Klimtoren uit Drogteropslagen, O.B.S. De Horst uit de Wijk en O.B.S. De Bosrand uit Kerkenveld hebben maandagochtend een rondleiding gekregen in het gemeentehuis van De Wolden. Burgemeester Roger de Groot ontving de leerlingen op zijn werkkamer. Roger de Groot heeft verteld over zijn functie als voorzitter van de raad. Ook hebben de kinderen meer informatie gekregen over de taken waar hij verantwoordelijk voor is.

Daarnaast hebben de leerlingen een kijkje genomen in de raadzaal. Raadsgriffier Josee Gehrke legde uit wie waar zit in de raadzaal en hoe een raadsvergadering verloopt. Even zitten op een raadszetel achter de microfoon, is een leuke belevenis!

Donderdag 23 oktober 2014 vindt de Kindergemeenteraad plaats. De kinderen hebben voorstellen geschreven en deze worden verdedigd tijdens de vergadering. Het beste voorstel wint en wordt daadwerkelijk uitgevoerd. Hiervoor is € 750 beschikbaar gesteld door de gemeente.

De rondleiding door het gemeentehuis sluit aan bij de lessen uit het “Politieke Handboek De Wolden”, die de kinderen de afgelopen weken op school hebben gehad. Ook hebben zij in de klas een presentatie over decmocratie gehad van een raadslid.