Levendig eerste RaadsDebat De Wolden nieuwe stijl (18-11-2016)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Levendig eerste RaadsDebat De Wolden nieuwe stijl

Levendig eerste RaadsDebat De Wolden nieuwe stijl (18-11-2016)

Op donderdag 17 november 2016 vond het eerste openbare RaadsDebat plaats, dat onderdeel uitmaakt van de nieuwe werkwijze van de raad (3DeWolden). Door de raadsleden werd staand met elkaar gedebatteerd, burgemeester Roger de Groot was hierbij de gespreksleider.

Op de agenda stonden twee onderwerpen, namelijk herijking minimabeleid en actualisatie woonplan. Beide onderwerpen zijn in september aan de orde geweest tijdens de dialoogbijeenkomsten.

Doel van het RaadsDebat is om verschillen van inzicht en opvattingen op tafel te krijgen. Dit als input voor het raadsvoorstel waarover later wordt besloten. Naast de raadsleden konden ook de beëdigd fractieondersteuners aan het debat deelnemen.

Het college was ook aanwezig bij het RaadsDebat en kreeg de gelegenheid om te reageren.

Het RaadsDebat van 17 november is terug te kijken via dewolden.nl/gemeenteraad.