Open brief en Raadsbreed programma 2018-2022 (05-04-2018)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Open brief en Raadsbreed programma 2018-2022

Open brief en Raadsbreed programma 2018-2022 (05-04-2018)

Alle inwoners van De Wolden krijgen komende week een open brief van de nieuwe gemeenteraad. Dat is besloten in de eerste raadsvergadering van de nieuwe raad op donderdag 29 maart. Na de installatie van de gemeenteraad debatteerden de raadsleden met elkaar over het Raadsbreed programma ‘Samen Verantwoordelijk’. Onderdeel hiervan is de open brief met een oproep aan de Woldense samenleving om met de raad mee te denken. 

U kunt hier alvast de brief en het complete concept raadsprogramma lezen.

Zo breed mogelijk

De raad van De Wolden neemt in dit proces een open houding aan en vraagt zijn inwoners, ondernemers, verenigingen en (maatschappelijke) belangenorganisaties om, inbreng.

Geen onderhandelingen tussen partijen die leiden tot een dichtgetimmerd akkoord, maar transparantie en vooral sámen. Op een manier die bij De Wolden past. Lokaal maatwerk. Met als belangrijk uitgangspunt: ‘geen inspraak aan de achterkant, maar invloed aan de voorkant’. Dit vraagt om een andere benadering, met een andere rol- en taakverdeling voor raad, gemeente en inwoners.

Stand van zaken 18 april 2018

Bijgevoegd zijn de reacties van de inwoners.