Politiek seizoen 2018/2019 van start! (28-08-2018)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Politiek seizoen 2018/2019 van start!

Politiek seizoen 2018/2019 van start! (28-08-2018)

Het nieuwe politieke seizoen van de gemeenteraad De Wolden gaat volgende week van start.
Graag berichten wij u over een aantal bijzondere activiteiten.

Raadsbreed Programma 2018-2022 “Samen verantwoordelijk”

Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart jl. heeft de gemeenteraad het Raadsbreed Programma 2018-2022 vastgesteld. Over een vijftal grote onderwerpen wil de raad de komende jaren graag in gesprek (dialoog) met inwoners, groepen en bedrijven, voordat er besluiten worden genomen. Deze onderwerpen zijn:

  • Dienstverlening
  • Omgevingsvisie
  • Bereikbaarheid
  • Duurzaamheid
  • Maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid

Op donderdag 15 november 19.30 uur organiseert de raad een openbare dialoogbijeenkomst over duurzaamheid: energiebesparing en energieopwekking.

De gemeenteraad werkt anders: 3DeWolden

De raad is in 2016 gestart met een andere werkwijze: ‘3DeWolden’ (dialoog, debat en besluitvorming). De raad wil meer in gesprek met inwoners en andere belanghebbenden, voordat er besluiten worden genomen. Er is meer ruimte voor dialoog door ontmoetingen en (rondetafel)gesprekken op locatie en ook voor werkbezoeken. U als inwoner of belanghebbende kunt ook onderwerpen aandragen voor deze dialoogbijeenkomsten.

De nieuwe werkwijze houdt verder in dat er meer ruimte is voor debat en dat er bij besluitvorming wordt gewerkt met stemverklaringen.

Dialoogavond sport 13 september 2018

Op donderdag 13 september 2018 vanaf 19.30 uur gaat de raad graag in gesprek met sportverenigingen en belangstellenden over knelpunten, wensen en tips met betrekking tot sporten in De Wolden. De avond vindt plaats in de kantine van v.v. Wacker op het sportpark de Wijk. Lees hier meer informatie over deze avond. Graag opgeven via griffier@dewolden.nl.

Raadsvergadering 27 september 2018

Op donderdag 27 september 2018 komt de gemeenteraad om 19.30 uur weer bijeen voor de eerste raadsvergadering van het nieuwe politieke seizoen. De agenda wordt nog gepubliceerd. U bent van harte welkom!

Kindergemeenteraad De Wolden 2018

Op 11 oktober 2018 wordt in de raadszaal van het gemeentehuis voor de zesde keer een Kindergemeenteraad georganiseerd. De Kindergemeenteraad leert basisschoolleerlingen met behulp van een speciaal leskoffertje hoe democratische besluitvorming werkt. Hiervoor krijgen zij lessen op school, coaching van een gemeenteraadslid, een excursie naar het gemeentehuis en als afsluiting is er de Kinderraadsvergadering. De scholen die dit jaar deelnemen zijn: De Klimtoren (Drogteropslagen), De Heidevlinder (Zuidwolde), Het Veldboeket (Veeningen), ’t Oelebröd (Ruinen) en De Dissel (Ruinerwold).

Vragen?
Voor vragen over de gemeenteraad kunt u mailen met de raadsgriffie via e-mail: griffier@dewolden.nl of bellen via 14 0528.