Praat mee met de raad over de plannen 2018 van De Wolden (01-06-2017)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Praat mee met de raad over de plannen 2018 van De Wolden

Praat mee met de raad over de plannen 2018 van De Wolden (01-06-2017)

De gemeenteraad van De Wolden houdt op 8 juni 2017 in het gemeentehuis in Zuidwolde een dialoogbijeenkomst over de Kadernota 2018. De Kadernota vormt de basis voor het opstellen van de gemeentelijke begroting 2018. Ook laat de nota zien hoe de gemeente er financieel voorstaat. Voor de komende jaren tot en met 2021 ziet het er gunstig uit.

Plannen en investeringen

In de Kadernota worden diverse plannen en investeringen voorgesteld, zoals de renovatie van de sporthal en nieuwbouw van de gymzaal in Zuidwolde, een fietspad langs de Ruinerweg in Echten, een glow-in-the-dark-belevingsfietspad, de aanleg van een kunstgrasveld in Koekange, scenariokeuze bibliotheekwerk, de toegankelijkheid Hoofdstraat Zuidwolde en opkomstbevordering gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Hoe ziet de avond eruit?

Aan vier dialoogtafels gaan raadsleden, vertegenwoordigers van dorpsbelangen, de Jongerenraad en andere gasten met elkaar en met de woordvoerders van diverse plannen in gesprek. Er worden twee gespreksronden gehouden, met twee parallelle tafels:

  • een dialoogtafel Democratie, opkomstbevordering gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018, met medewerking van ProDemos
  • een dialoogtafel met twee thema’s: Herinrichting Dorpsstraat de Wijk en Kunstgrasveld Koekange
  • een dialoogtafel Recreatie & Toerisme, over oa een groot spraakmakend evenement
  • en een dialoogtafel met twee thema’s: Toegankelijkheid Hoofdstraat N-Z Zuidwolde en de plannen voor versterking van de cultuur in de gemeente.

U kunt het volledige programma bekijken onder aan deze pagina.

U bent van harte uitgenodigd!

Inwoners zijn bij deze dialoogtafels van harte welkom, hiervoor moet u zich wel vooraf opgeven via griffier@dewolden.nl voor woensdag 7 juni. [inschrijving gesloten]

Waar en wanneer

De dialoogbijeenkomst wordt 8 juni gehouden in het gemeentehuis in Zuidwolde. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

De raad houdt donderdag 22 juni vanaf 13.30 uur zijn Algemene Beschouwingen over de Kadernota. Op donderdag 6 juli is de verdere behandeling in tweede termijn en neemt de gemeenteraad een besluit over de Kadernota 2018. De raadsvergadering begint om 19.30 uur.

Kadernota downloaden

U kunt de kadernota van gemeente De Wolden downloaden op dewolden.nl.

3DeWolden: Wat is een dialoogbijeenkomst?

Op dialoogbijeenkomsten luisteren raadsleden naar meningen van inwoners. En ze halen informatie over het onderwerp op. Inwoners kunnen ook zelf onderwerpen en thema’s aandragen. Raadsleden gebruiken de dialoogbijeenkomsten als voorbereiding op hun debatten en besluiten.