Provincie Drenthe: GTK 2020 en de Begrotingscirculaire 2020-2023 voor gemeenten (02-05-2017)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Provincie Drenthe: GTK 2020 en de Begrotingscirculaire 2020-2023 voor gemeenten

Provincie Drenthe: GTK 2020 en de Begrotingscirculaire 2020-2023 voor gemeenten (02-05-2017)

Ingekomen stuk k, raad 16 mei 2019:

25-04-2019 Provincie Drenthe: Gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK 2020) en de Begrotingscirculaire 2020-2023 voor gemeenten.

Advies: Ter bespreking in de raadswerkgroep financien.