Raad 16 juni 2016: besproken & besloten (17-06-2016)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Raad 16 juni 2016: besproken & besloten

Raad 16 juni 2016: besproken & besloten (17-06-2016)

Donderdag 16 juni 2016 vergaderde de gemeenteraad van De Wolden. De vergadering is live uitgezonden via internet. Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

Vragenhalfuur voor de burgers

Mevrouw Witting uit de Wijk sprak in en uitte haar zorgen over de verkeersveiligheid in haar dorp. Zij vond dat de bocht in de Wijk niet geschikt is als 50 km-weg en vroeg waarom dit geen 30 km-weg kan worden. Daarnaast vroeg zij waarom er op die locatie niet is gekozen voor een rotonde in plaats van een bocht.

Vragenhalfuur voor de raad

Door Gerrie Hempen van Gb werd een vraag gesteld over Leadergelden en Gerbrand Gol van de fractie van Gb stelde een vraag over plastic bekleding rondom bomen. Wethouder Jan ten Kate beantwoordde de vragen.

Projectplan Stichting Glasvezel De Wolden

In de gemeente De Wolden is behoefte aan snel internet. Dit kan gerealiseerd worden middels een glasvezelnetwerk dat wordt aangelegd door Stichting Glasvezel De Wolden. De gemeenteraad werd gevraagd om een lening te verstrekken en als gemeente zelf financieel deel te nemen. De raad sprak zijn waardering uit over de inzet van de vele vrijwilligers die betrokken zijn bij het project en besprak het projectplan Stichting Glasvezel De Wolden. Unaniem werd besloten om een lening van € 1.950.000 te verstrekken en financieel deel te nemen.

Mark Turksma (PvdA) toonde zich kritisch ten opzichte van het projectplan, maar kon zich vinden de gevraagde financiële bijdrage vanuit de gemeente. Hij stelde wel dat de uitrol van een glasvezelnetwerk een risico is, mede gezien de snelheid waarin technologische ontwikkelingen plaatsvinden.

Jaap Wiechers (CU) sprak positief over het proces en was blij dat dit zich al in een ver stadium bevindt. Ook kon hij zich vinden in het verstrekken van een lening om zo snel mogelijk te starten met de aanleg en uitrol van snel internet. “Een must voor de witte gebieden in De Wolden”.

Ronald Brouwer (Gb) betoogde dat de aanleg van snel internet hard nodig is. Hij gaf aan dat dit goed is voor De Wolden en nodig is om bedrijvigheid hier te krijgen en te behouden. Hij kon zich goed vinden in het voorstel en de onderliggende business case.

Marcel Hulst (VVD) toonde zich positief over het voorstel en bijbehorend projectplan. “Je moet risico’s nemen om iets te bereiken”, betoogde hij. “Doe je dat niet, dan zul je ook niets bereiken”. Hij benadrukte graag door te willen met dit project en de uitrol hiervan.

Tjalling de Wit (CDA) kon akkoord gaan met het verstrekken van een lening voor de aanleg van snel internet. Het glasvezelnetwerk is volgens hem een noodzakelijke nutsvoorziening. Ook gaf hij aan dit netwerk te zien als motor voor nieuwe initiatieven.

Albert Haar (D66) toont zich al jaren voorstander van snel internet in het buitengebied. Temeer omdat dit bijdraagt aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Het samenwerken met Rendo in dit project, schept volgens Haar vertrouwen. Wel vindt hij een kritische houding gewenst, omdat het gaat om veel publiek geld.

Erik Verheijen (GL) sloot zich aan bij zijn voorgangers. Ook hij kon zich vinden in de aanleg van snel internet in De Wolden en complimenteerde de projectgroep en de inzet van de vele betrokkenen.

Wethouder Jan ten Kate was de raad erkentelijk dat er een extra raadsvergadering was georganiseerd, om dit voorstel voor de aanleg van snel internet in De Wolden te bespreken. Hij sprak over “misschien wel de grootste impuls waar De Wolden ooit voor heeft gestaan”, en dankte daarbij de inzet van de projectgroep.

Overige besluiten:

  • Ingekomen stukken.