Raad 19 april 2018: besproken & besloten (20-04-2018)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Raad 19 april 2018: besproken & besloten

Raad 19 april 2018: besproken & besloten (20-04-2018)

Donderdag 19 april vergaderde de gemeenteraad van De Wolden. Met op de publieke tribune nieuwe gezichten: mensen die hebben gereageerd op de Open Brief van de gemeenteraad en nu benieuwd waren hoe de reacties zouden worden besproken. Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

Vaststelling Raadsbreed Programma 2018-2022 “Samen verantwoordelijk”

Op de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad op 29 maart 2018 heeft de gemeenteraad besloten een Open Brief aan de Woldense samenleving te sturen. De Open Brief is onderdeel van het Raadsbreed Programma 2018-2022 “Samen verantwoordelijk”. Dit heeft een kleine 100 reacties opgeleverd en de raad bespreekt nu deze reacties.

Ronald Brouwer (Gb) was verheugd dat men tot een raadsbreed programma is gekomen. Hij vindt het belangrijk dat de raad iets doet met de reacties van de inwoners en vraagt het college dit ook op te pakken in de komende raadsperiode.

Marcel Hulst (VVD) vindt het belangrijk om inwoners te blijven betrekken. De raad moet hiermee zorgvuldig omgaan. Hij blijft verantwoordelijk om beslissingen te nemen.

Karin Brouwer-Dekker (CDA) merkte op dat inwoners zich betrokken voelen. Het is daarom de moeite waard deze werkwijze door te zetten, om het gesprek met inwoners te blijven voeren.

Mark Turksma (PvdA) benadrukte de unieke vorm waarop de raad informatie heeft opgehaald. Turksma pleitte ervoor om deze dialoog actief te houden, zodat de burger de raad kan beïnvloeden.

Imke Berghuis-Wiersema (GL) stelde voor dat de raad laagdrempelige huiskamergesprekken kan voeren, om informatie op te halen. Ook kan een werkgroep ingesteld worden die zich gaat bezighouden met natuur en milieu.

Albert Haar (D66) vond de reacties positief en opbouwend. Hij benadrukte dat de gemeenteraad is gekozen om keuzes te maken en deze te motiveren.

Jaap Wiechers (CU) merkte op dat de bevolking betrokken wil worden. Hij sprak de hoop uit dat er iets gedaan kan worden aan de tijdsdruk, want inwoners verdienen een goede gemeenteraad.

Het Raadsbreed Programma 2018-2022 “Samen verantwoordelijk” werd unaniem vastgesteld. In de komende raadsperiode zullen inwoners blijvend betrokken worden bij dit Raadsbrede Programma.

Tussenstand collegevorming door de formateur Frits Alberts

De formateur heeft medegedeeld dat hij eerst met de niet-collegepartijen heeft gesproken. Hun punten zijn ingebracht in de formatiegesprekken van Gemeentebelangen en VVD. Er komen drie voltijdwethouders en nu is men bezig het collegeprogramma af te ronden, dat volgende week donderdag in de raad aan de orde komt.