Raad 31 januari: besproken & besloten (01-02-2019)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Raad 31 januari: besproken & besloten

Raad 31 januari: besproken & besloten (01-02-2019)

Donderdag 31 januari 2019 vergaderde de gemeenteraad van De Wolden. Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

Bestemmingplan Dunningen 4 afgevoerd

Op initiatief van fractievoorzitter Marcel Hulst (VVD) en gesteund door de fracties van Gb en het CDA werd het agendapunt Vaststelling Bestemmingsplan Dunningen 4 afgevoerd.  Zo is er ruimte voor het college om met omwonenden te praten, zij voelen zich niet gehoord in het proces.

Vraag over de sociaal ombudsvrouw

Op 20 december besloot de raad om per 1 januari 2019 onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar te stellen in de gemeente, waarmee de functie van de sociaal ombudsvrouw definitief is komen te vervallen. Wel zullen de voormalig sociaal ombudsvrouw Irma van Beek en haar deskundigheid worden ingezet om de nieuwe situatie verder te ontwikkelen. Dit verzekerde ook wethouder verantwoordelijk wethouder Jan van het Zand (Gb) al op 20 december 2018. Maar had hij dat zo stellig kunnen doen? Fractievoorzitter Mark Turksma (PvdA) stelde hier vragen over. De wethouder beaamde dat het contract inderdaad op 24 januari getekend was, maar dat het in concept al eerder klaar was. Mark Turksma is blij met de uiteindelijke overeenkomst, maar vindt het proces daarnaartoe wel wat ‘minder netjes.’

Cliëntondersteuners zijn professionals die inwoners helpen bij een hulpvraag of probleem over zaken als mantelzorg, Wmo ondersteuning, jeugdhulp en participatie.

Vraag over Duurzaam gas

Gemeente De Wolden zet er op in om per 2030 alle aardgas te vervangen door duurzaam gas. Tijdens de vergadering stelde Ruud Smit (VVD) vragen aan wethouder Gerrie Hempen-Prent over deze invoering van duurzaam gas: ‘Welke communicatiemiddelen worden gebruikt om onze gemeentelijke intenties ten aanzien van duurzaam gas bij onze inwoners voor het voetlicht te brengen? Wordt het voor onze inwoners voldoende duidelijk dat gemeente De Wolden in wil zetten op duurzaam gas waardoor investeringen in warmtepompen wellicht overbodig zijn?

Wethouder Hempen-Prent antwoordde hem dat het communicatieplan momenteel wordt opgesteld. Er zal gebruik worden gemaakt van de gebruikelijke communicatiemiddelen, zoals de krant en sociale media. Daarnaast vertelde zij dat er naar verwachting niet genoeg duurzaam gas beschikbaar komt om alle aardgas te vervangen en dat er daarom ook wordt ingezet op energiebesparing, warmtepompen en zonnepanelen.

De Provincies Groningen en Drenthe willen 1.000 laadpalen plaatsen. Smit (VVD) wil graag weten hoeveel daarvan er in De Wolden komen. De wethouder antwoordde hem dat er in de huidige plannen sprake is van tien laadpalen voor De Wolden.

Beëdigd steunfractielid van Gemeente Belangen

Burgemeester Roger de Groot mocht een steunfractielid van Gemeente Belangen beëdigen: mevrouw Ina van Goor. De burgemeester noemt het mooi dat Van Goor het afgelopen jaar de cursus ‘Politiek Actief’ had gevolgd, die door o.a. de Gemeente De Wolden werd georganiseerd, en nu al in de raad begroet kan worden.

Overige raadsbesluiten:

  • Aanpassing Algemene plaatselijke verordening standplaatsen en standplaatsenbeleid
  • Wijziging Wmo-verordening De Wolden 2017
  • Vaststelling geen zienswijze begroting Wolderwijs 2019