Raad De Wolden benoemt eerste Sociaal Ombudsvrouw (13-03-2015)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Raad De Wolden benoemt eerste Sociaal Ombudsvrouw

Raad De Wolden benoemt eerste Sociaal Ombudsvrouw (13-03-2015)

De gemeenteraad van De Wolden heeft na de verkiezingen in maart 2014  besloten om een sociaal ombudsman (m/v) aan te stellen. Dit besluit heeft betrekking op de nieuwe zorgtaken die de gemeente heeft sinds 2015. Eind januari startte de werving. Donderdag 26 maart benoemt de gemeenteraad mevrouw Irma van Beek (1958) uit Grou als Sociaal Ombudsvrouw. 

De selectiecommissie onder voorzitterschap van fractievoorzitter Erik Verheijen geeft aan: “We hebben tientallen reacties gehad en met verschillende kandidaten gesprekken gevoerd. We waren onder de indruk van de kwaliteit van de gegadigden, maar Irma van Beek viel vooral op door haar zeer ruime ervaring bij gemeenten, zorgorganisaties en andere maatschappelijke organisaties. Ook als vertrouwenspersoon heeft zij haar sporen verdiend. Bovendien is Irma laagdrempelig en met haar expertise een onafhankelijk adviseur voor de gemeenteraad. Wij zijn blij dat Irma onze eerste Sociaal Ombudsvrouw wordt.”

Nieuwe taken gemeente 

Door de nieuwe taken op het gebied van zorg en ondersteuning, werk en inkomen, en jeugdhulp krijgen – kwetsbare - inwoners steeds meer rechtstreeks te maken met de gemeente. Hiermee hebben inwoners contact met een lokale overheid die voor een deel deze ervaring nog verder moet opbouwen. Dat kan over en weer leiden tot onduidelijkheid en/of klachten met ongewenste gevolgen voor zowel inwoners als gemeente. Met het aanstellen van een Sociaal Ombudsvrouw hoeft het vaak niet zo ver te komen.

Taken van de Sociaal Ombudsvrouw

De Sociaal Ombudsvrouw behandelt klachten die zowel over gedrag/bejegening als over inhoud gaan. Zij registreert vragen, wensen, zorgen, ervaringen van inwoners en verzamelt knelpunten. De Sociaal Ombudsvrouw rapporteert regelmatig aan de gemeenteraad. Deze rapportages zijn openbaar.

Uniek

De Wolden is met het instellen van een Sociaal Ombudsvrouw uniek in Nederland. Bovendien is het een vertaling van waar de gemeenteraad voor wil staan: een actieve en betrokken gemeenteraad die middenin de samenleving staat en er voor die samenleving wil zijn. De gemeente beschouwt klachten van inwoners als adviezen om de dienstverlening aan de -kwetsbare- inwoners te verbeteren.

Irma van Beek