Raad De Wolden; politiek seizoen 2016/2017 van start! (01-09-2016)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Raad De Wolden; politiek seizoen 2016/2017 van start!

Raad De Wolden; politiek seizoen 2016/2017 van start! (01-09-2016)

Het nieuwe politieke seizoen van de gemeenteraad De Wolden is van start. De gemeenteraad van De Wolden gaat per 1 september 2016 op een andere manier werken. Er vindt meer dialoog met inwoners plaats, meer debat, en andere besluitvorming. Kortom, een uitdagend en vernieuwend politiek seizoen voor de boeg!

Raadsexcursie

Op vrijdag 26 augustus 2016 trapte de raad af met de jaarlijkse raadsexcursie. De gemeenteraad bracht in de ochtend een bezoek aan Ecomunitypark in Oosterwolde (gemeente Ooststellingwerf). Dit is een uniek, duurzaam werklandschap met een geheel eigen uitstraling, waar bedrijven samenwerken, synergie creëren en meerwaarde scheppen voor mens, milieu en omgeving. In de middag maakte de raad een route langs een reeks ‘welstandsvrije’ woningen en gebouwen in De Wolden die veelzeggend zijn voor de reikwijdte van het gemeentelijk welstandsbeleid.

Nieuwe werkwijze raad; 3DeWolden

Met 3DeWolden introduceert de raad een nieuwe werkwijze waarbij dialoog, debat en besluitvorming beter worden gescheiden. De raad wil vooraf aan besluitvorming meer in gesprek met inwoners en andere belanghebbenden over belangrijke thema’s. Er komt meer ruimte voor dialoog door ontmoetingen en (rondetafel)gesprekken op locatie en ook voor werkbezoeken. Inwoners en belanghebbenden kunnen bovendien ook zelf thema’s aandragen.

Naast meer dialoog komt er voor raadsleden meer ruimte voor debat, waar verschillen van inzichten op tafel komen. Nog maar eens per maand vindt er een raadsvergadering plaats. Besluiten die hamerstukken zijn worden digitaal afgehandeld en er wordt meer gewerkt met stemverklaringen.

Op 1 september wordt 3DeWolden afgetrapt voor de raad, het college en de ambtelijke organisatie. Voor inwoners van De Wolden en organisaties is er een speciaal filmpje (explanimation) ontwikkeld waarin de nieuwe werkwijze in 75 seconden wordt uitgelegd.

Democratic Challenge

Met 3DeWolden doet de raad van De Wolden mee aan de Democratic Challenge, een driejarig leer- en experimenteerprogramma van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Met dit programma wil de Democratic Challenge experimenten verzamelen, bundelen en ondersteunen voor vernieuwing van de lokale democratie. In het politieke seizoen 2016/2017 wordt met deze werkwijze geëxperimenteerd zonder het Regelement van Orde aan te passen. Wel streeft de raad naar een permanente verandering van de werkwijze. Na het politieke seizoen 2016-2017 wordt de nieuwe werkwijze geëvalueerd. Daarna wordt bekeken of en hoe de nieuwe werkwijze kan worden vastgelegd in het Reglement van Orde.

De raad in dialoog

Op donderdagavond 8 september 2016 vindt de allereerste openbare dialoogbijeenkomst plaats rondom het thema “overheidsparticipatie”. Op twee verschillende locaties (Buurtkamer Buddingehof te Ruinerwold en Buitencentrum De Poort te Ruinen) gaat de raad gelijktijdig in gesprek met 10 verschillende initiatieven van Initiatiefrijk De Wolden. Centraal staat hoe de initiatieven deze regeling ervaren. U bent voor deze bijeenkomst van harte uitgenodigd. Kijk voor meer informatie op dewolden.nl/3DeWolden.

Raadsvergaderingen

De gemeenteraad vergadert vanaf september nog maar eens per maand, namelijk elke laatste donderdag van de maand. U kunt iedere vergadering thuis live meekijken vanaf uw tablet of smart Phone. De raadsvergadering wordt live uitgezonden op dewolden.raadsinformatie.nl. Natuurlijk bent u ook van harte welkom om de vergadering vanaf de publieke tribune in de raadszaal van het gemeentehuis bij te wonen. Daarnaast wordt iedere vergadering live uitgezonden door Streekradio De Wolden op 104.8 FM, of u kunt meeluisteren via www.streekradio.com.

Op donderdag 29 september 2016 komt de gemeenteraad om 19.30 uur weer bijeen. De agenda van de raad en de te behandelen onderwerpen zijn tien dagen voor de raadsvergadering te vinden op/te downloaden via dewolden.nl/gemeenteraad en in De Wolder Courant. De raadsstukken liggen ook ter inzage in het gemeentehuis en in de vier openbare bibliotheken.

Vragen stellen of inspreken tijdens een raadsvergadering

Elke raadsvergadering begint met het vragenhalfuur voor de burgers. In het vragenhalfuur kunt u, als inwoner van de gemeente, kort het woord voeren over onderwerpen die niet op de agenda staan, maar die u graag onder de aandacht van de raad wilt brengen. Ook is het mogelijk bij elk agendapunt van de vergaderingen van de raad in te spreken. Om het woord te kunnen voeren, moet u zich vóór de vergadering bij de griffier melden.

Kindergemeenteraad De Wolden 2016

Op 13 oktober 2016 wordt in de raadszaal van het gemeentehuis van De Wolden voor de vierde keer een Kindergemeenteraad georganiseerd. De Kindergemeenteraad leert basisschoolleerlingen met behulp van een speciaal leskoffertje hoe democratische besluitvorming werkt. Hiervoor krijgen zij lessen op school, coaching van een gemeenteraadslid De Wolden, een excursie naar het gemeentehuis en als afsluiting is er de Kinderraadsvergadering. De scholen die dit jaar deelnemen zijn de Harm Vonckschool (Ruinerwold), OBS Het Veldboeket (Veeningen), IKC De Horst (de Wijk), OBS De Rozebottel (Koekange) en OBS Het Groene Hart (Zuidwolde).

Wie zijn onze raadsleden?

De raad vertegenwoordigt de gehele bevolking uit de gemeente en wordt direct gekozen door de inwoners van 18 jaar en ouder. De gemeenteraad van De Wolden bestaat uit 19 leden, verdeeld over zeven politieke partijen. Op dewolden.nl/gemeenteraad vindt u onder het kopje ‘raadsleden’ meer informatie over de raadsleden van De Wolden.

Volg de raad op Twitter, Facebook en YouTube

De gemeenteraad van De Wolden is actief op Twitter en YouTube, en vanaf september óók op Facebook. Via het twitteraccount van de raad blijft u op de hoogte van de activiteiten en besluiten van de raad. Via #RaadDeWolden kunt u eenvoudig de raad volgen. U kunt de raad ook volgen via YouTube. Op dewolden.nl/gemeenteraad vindt u een button die u rechtstreeks naar de raadsfilmpjes brengt.

Vragen?

Voor vragen over de gemeenteraad kunt u mailen met de griffie via e-mail: griffier@dewolden.nl of bellen via 14 0528. Wij hopen u dit seizoen vaak te ontmoeten, binnen en natuurlijk ook vooral buiten de raadszaal, op locatie!