Raad De Wolden, politiek seizoen 2017/2018 van start! (31-08-2017)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Raad De Wolden, politiek seizoen 2017/2018 van start!

Raad De Wolden, politiek seizoen 2017/2018 van start! (31-08-2017)

Het nieuwe politieke seizoen van de gemeenteraad De Wolden gaat deze week van start. Met als hoogtepunt de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018! Graag bericht de griffie u over een aantal bijzondere activiteiten.

Raadsvergaderingen

Vorig jaar is de raad gestart met een nieuwe werkwijze: ‘3DeWolden’ (dialoog, debat en besluitvorming). De raad heeft besloten deze werkwijze in ieder geval voort te zetten tot de verkiezingen op 21 maart 2018. Daarna wordt de werkwijze geëvalueerd.

Wat houdt de nieuwe werkwijze in?

De raad wil meer in gesprek met inwoners en andere belanghebbenden, voordat er besluiten worden genomen. Er is meer ruimte voor dialoog door ontmoetingen en (rondetafel)gesprekken op locatie en ook voor werkbezoeken. U als inwoner of belanghebbende kunt ook onderwerpen aandragen voor deze dialoogbijeenkomsten.

De nieuwe werkwijze houdt verder in dat er meer ruimte is voor debat en dat er bij besluitvorming wordt gewerkt met stemverklaringen. Meer informatie kunt u vinden op de website.  

Op donderdag 28 september 2017 komt de gemeenteraad om 19.30 uur weer bijeen voor de eerste raadsvergadering van het nieuwe politieke seizoen.

Kindergemeenteraad De Wolden 2017

Op 12 oktober 2017 wordt in de raadszaal van het gemeentehuis voor de vijfde keer een Kindergemeenteraad georganiseerd. De Kindergemeenteraad leert basisschoolleerlingen met behulp van een speciaal leskoffertje hoe democratische besluitvorming werkt. Hiervoor krijgen zij lessen op school, coaching van een gemeenteraadslid, een excursie naar het gemeentehuis en als afsluiting is er de Kinderraadsvergadering. De scholen die dit jaar deelnemen zijn: De Dissel uit Ruinerwold, ’t Echtenest uit Echten, Het Groene Hart uit Zuidwolde, De Bosrand uit Kerkenveld en De Rozebottel uit Koekange.

Interesse in lokale politiek?

In het voorjaar hebben wij de cursus Politiek Actief van ProDemos georganiseerd en veel inwoners hebben hieraan enthousiast deelgenomen. Bent u ook geïnteresseerd in lokale politiek en wilt u graag meer weten over de lokale democratie? Zou u weleens mee willen lopen met een raadsactiviteit of wilt u in gesprek gaan met de burgemeester en raadsleden? Dan nodigt wij u van harte uit om u in te schrijven voor de politieke ‘kweekvijver’. U kunt zich aanmelden bij de griffie via griffier@dewolden.nl. Wij zien uw aanmelding graag tegemoet!

Wie zijn onze raadsleden?

De raad vertegenwoordigt de gehele bevolking uit de gemeente en wordt direct gekozen door de inwoners van 18 jaar en ouder. De gemeenteraad van De Wolden bestaat uit 19 leden, verdeeld over zeven politieke partijen. Op http://www.dewolden.nl/gemeenteraad  vindt u onder het kopje ‘raadsleden’ meer informatie over de raadsleden van De Wolden.

Burgerinitiatief

De gemeenteraad van De Wolden vindt het van belang dat inwoners zo veel mogelijk betrokken zijn bij het besturen van de gemeente en invloed kunnen uitoefenen.

Door het indienen van een burgerinitiatief kunt u een onderwerp of een voorstel op de agenda van de raad laten plaatsen. Een burgerinitiatief gaat dus verder dan inspreken of vragen stellen bij een raadsvergadering. Op de gemeentelijke website kunt u lezen wat de voorwaarden zijn hoe u een burgerinitiatief kunt indienen.

Volg de raad op Facebook en Twitter

De gemeenteraad van De Wolden is actief op facebook, twitter en YouTube. Via facebook.com/raaddewolden en https://twitter.com/Raad_DeWolden blijft u op de hoogte van de activiteiten en besluiten van de raad. Via #RaadDeWolden kunt u eenvoudig de raad volgen.

Vragen?

Voor vragen over de gemeenteraad kunt u mailen met de raadsgriffie via e-mail: griffier@dewolden.nl of bellen via 14 0528.

Wij hopen u dit seizoen vaak te ontmoeten, binnen maar natuurlijk ook buiten de raadszaal!