Raad De Wolden zoekt voorzitter rekenkamercommissie (25-04-2019)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Raad De Wolden zoekt voorzitter rekenkamercommissie

Raad De Wolden zoekt voorzitter rekenkamercommissie (25-04-2019)

De gemeenteraad van De Wolden is op zoek naar een:

Slagvaardige en gedreven voorzitter van de rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie De Wolden heeft als taak de gemeenteraad te ondersteunen bij zijn controlerende en kaderstellende rol. Om dit te bereiken onderzoekt de commissie of het gemeentelijk beleid doelmatig, doeltreffend en rechtmatig is uitgevoerd. De rekenkamercommissie bepaalt zelfstandig de onderzoeksagenda.

De commissie begeleidt onderzoeken of voert ze zelf uit. Over de onderzoeksresultaten brengt de commissie openbare rapportages uit. De commissie bestaat uit een externe voorzitter en 2 externe leden. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De volledige vacature vindt u op de website.

De reactietermijn is gesloten.