Raad op werkbezoek naar Ontmoetingscentrum De Havezate (11-07-2019)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Raad op werkbezoek naar Ontmoetingscentrum De Havezate

Raad op werkbezoek naar Ontmoetingscentrum De Havezate (11-07-2019)

Ontmoetingscentrum De Havezate gaat vanaf 1 juli dit jaar zelfstandig door het leven. Er is jarenlang hard gewerkt door inwoners van de Wijk om dit mogelijk te maken. Namens de nieuwe stichting presenteerde een trots driemanschap op donderdag 20 juni de nieuwste plannen aan de gemeenteraadsleden.De Havezate is het laatste dorpshuis dat verzelfstandigd wordt. Toen in 2017 duidelijk werd dat de gemeente het wilde afstoten, startte het initiatief om de Havezate voor de Wijk te behouden. Er stonden  zo’n dertien mensen uit het dorp op. ‘Het kan niet zo zijn dat er geen dorpshuis meer is in de Wijk,’ vinden zij. ‘Het dorp krijgt steeds minder plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Sportclubs worden kleiner, de kroegen verdwijnen, maar er moet toch íets blijven waardoor er sociale samenhang in het dorp blijft?’

Inmiddels is er van de oorspronkelijke groep een harde kern van drie man overgebleven: Jan Smits, Tinus Nijstad en Coen Meenhorst. Zij ontvingen de Woldense raadsleden met veel enthousiasme en presenteerden hun plannen voor de verzelfstandiging van de Havezate onder de werktitel ‘De Havezate; goed voor elkaar!’

Bruidschat

Een stichting van dorpsbewoners neemt binnenkort het beheer over van Stichting Welzijn De Wolden. Deze wordt voor een symbolisch bedrag eigenaar van het gebouw. De gemeente geeft de stichting een bruidsschat mee, waarvan achterstallig onderhoud en het energieverbruik kunnen worden aangepakt. Maar daarna? Hoe zorg je dat een dorpshuis zichzelf financieel kan bedruipen?

Bruisend centrum

“We zien het dorpshuis als bruisend centrum waarin iedereen altijd welkom is, en waar iedereen een plek kan vinden,” vertelt Meenhorst. Hij vertelt de raadsleden dat de huidige bezettingsgraad van 18% drastisch omhoog moet. ‘In het verleden kwamen er hier soms mensen met een initiatief dat bijvoorbeeld niet kon doorgaan omdat het niet binnen de openingstijden paste. Dat moet andersom; het dorpshuis moet open zijn als er vraag naar is.”

De Havezate moet onderdak gaan bieden aan verenigingen, vergaderingen, feesten en bedrijven uit het dorp. “We hopen dat er bijvoorbeeld ook ZZPérs of kleine bedrijven zijn die vanuit hier willen gaan werken.” Het eerste succes is al binnengehaald: een kinderdagverblijf gaat ruimte van de Havezate gebruiken.

De raadsleden toonden zich onder de indruk van de plannen en vooral ook van de enorme inzet van de betrokkenen die er heel wat uurtjes in hebben gestoken. De Havezate krijgt nu drie jaar om zich te bewijzen.