Raadsagenda 18 mei 2017 (09-05-2017)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Raadsagenda 18 mei 2017

Raadsagenda 18 mei 2017 (09-05-2017)

U bent van harte uitgenodigd voor 3DeWolden Politiek: Vragenhalfuur, Raadsdebat en Openbare Raadsvergadering op donderdag 18 mei 2017 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Zuidwolde. Aansluitend wordt afscheid genomen van Douwe Oosterveen (vm. vicevoorzitter van de raad).

Het vragenhalfuur start om 19.30 uur. Daarna debatteert de raad over Fietspad Linderweg/N48.

Ook staan de beëdiging van een raadslid van Gb en de benoeming van de vicevoorzitter van de raad op de agenda.

Andere onderwerpen die aan de orde komen zijn: Jaarrekening 2016 gemeente De Wolden en Keuze variant evaluatie bomenkapbeleid.

De volledige agenda vindt u op de website raadsvergadering 18 mei 2017. U bent van harte welkom of volg de vergadering live via dewolden.nl/gemeenteraad!