Raadsagenda 22 juni 2017: behandeling Kadernota 2018 (16-06-2017)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Raadsagenda 22 juni 2017: behandeling Kadernota 2018

Raadsagenda 22 juni 2017: behandeling Kadernota 2018 (16-06-2017)

Op donderdag 22 juni 2017 vergadert de gemeenteraad van De Wolden vanaf 13.30 uur in het gemeentehuis in Zuidwolde over de Kadernota 2018. Hierin staan de toekomstplannen voor alle gemeentelijke beleidsterreinen opgenomen, waarover een keuze door de gemeenteraad moet worden gemaakt. U bent van harte welkom of u kunt de Algemene Beschouwingen van de fracties live volgen via dewolden.nl/gemeenteraad. De volledige agenda vindt u op de website raadsvergadering 22 juni 2017.

Deze vergadering is geschorst en wordt voortgezet op donderdag 6 juli 2017, dan vindt de tweede termijn en besluitvorming plaats.