Raadsagenda 28 februari 2019 (19-02-2019)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Raadsagenda 28 februari 2019

Raadsagenda 28 februari 2019 (19-02-2019)

Donderdag 28 februari vindt de tweede raadsvergadering van 2019 plaats. De avond start om 19.30 uur en bestaat uit een vragenhalfuur, een raadsdebat en een raadsvergadering. Na afloop van het vragenhalfuur, is er een raadsdebat over duurzaamheid. Dit debat is een vervolg op de dialoogbijeenkomst over duurzaamheid van 15 november 2018. Het verslag van deze dialoogbijeenkomst vindt u in de bijlage van dit bericht.

Daarna staan er twee besluitvormende bespreekstukken op de raadsagenda: ‘Actualisatie nota Grondbeleid De Wolden 2019-2022’ en vaststelling ‘Bestemmingsplan Dunningen, 4e fase, de Wijk. De volledige agenda vindt u in de bijlage van dit bericht.

U bent van harte welkom om de raadsvergadering bij te wonen! Neem gerust plaats op de publieke tribune of kijk thuis live mee! De agenda en onderliggende stukken kunt u inzien via dewolden.raadsinformatie.nl.