Raadsagenda 28 maart 2019 (25-03-2019)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Raadsagenda 28 maart 2019

Raadsagenda 28 maart 2019 (25-03-2019)

Donderdag 28 maart vergadert de gemeenteraad van De Wolden vanaf 19.30 uur. De vergadering bestaat uit een vragenhalfuur, openbare raadsvergadering en openbare raadsavond. Tijdens de raadsvergadering staat de bespreking van de 'Uitkomst haalbaarheidsonderzoek Multifunctionele accommodatie (MFA) Zuidwolde' centraal.

Na afloop van de raadsvergadering volgt er een openbare raadsavond met een presentatie van Stichting Welzijn De Wolden over Nieuw koersplan 2019-2022.

U bent van harte welkom om deze avond bij te wonen! Neem gerust plaats op de publieke tribune of kijk thuis live mee! De agenda en onderliggende stukken kunt u inzien via dewolden.raadsinformatie.nl.