Raadsagenda 30 maart 2017(17-03-2017)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Raadsagenda 30 maart 2017

Raadsagenda 30 maart 2017(17-03-2017)

U bent van harte uitgenodigd voor de openbare raadsbijeenkomst op donderdag 30 maart 2017 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Zuidwolde.

Bij deze vergadering is een aantal inwoners als gast van de Raad aanwezig.

Het vragenhalfuur start om 19.30 uur. Tijdens het vragenhalf uur voor de burgers wordt het inspiratiedocument Ruinerwold aan de raad aangeboden. 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen: Vaststelling Actieplan Klimaat & Energie 2017-2021 en instemming activiteiten 2017 en Vaststelling aanpak interne evaluatie proces AZC De Wolden.

De volledige agenda vindt u op de website raadsvergadering 30 maart 2017. U bent van harte welkom of volg de vergadering live via dewolden.nl/gemeenteraad!