Raadsagenda 31 januari 2019 (update 30 jan) (30-01-2019)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Raadsagenda 31 januari 2019 (update 30 jan)

Raadsagenda 31 januari 2019 (update 30 jan) (30-01-2019)

Donderdag 31 januari vindt de eerste raadsvergadering van 2019 plaats. De vergadering start om 19.30 uur in het gemeentehuis in Zuidwolde.

Op de raadsagenda staat onder andere de benoeming en beëdiging van de eerste opvolger (steunfractielid) van Gemeentebelangen. Vervolgens bespreekt de raad de vaststelling van het bestemmingsplan Dunningen, 4e fase in de Wijk. LET OP: de kans is groot dat dit agendapunt (punt 5) op verzoek van de raad wordt afgevoerd.

Volg de berichtgeving via Twitter of neem contact op via griffier@dewolden.nl

U bent van harte welkom de raadsvergadering bij te wonen! Neem gerust plaats op de publieke tribune of kijk thuis live mee! De agenda en onderliggende stukken kunt u inzien via dewolden.raadsinformatie.nl.

Na afloop van de raadsvergadering is er een openbare raadsavond met een presentatie over Ontwikkelingen Energie, o.a. de Regionale Energie Strategie (RES) en groen gas.

Te downloaden: