Raadsagenda 6 juli 2017 (03-07-2017)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Raadsagenda 6 juli 2017

Raadsagenda 6 juli 2017 (03-07-2017)

Op donderdag 6 juli 2017 vergadert de gemeenteraad van De Wolden vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis in Zuidwolde. Op de agenda staan (naast de tweede termijn en besluitvorming van de kadernota) onder andere het Woonplan 2017-2022 "Een leven lang wonen", de Bestuursrapportage-I 2017 De Wolden en het Bestemmingsplan woningbouw De Meidoorn Koekange.  

Andere onderwerpen die op de agenda staan zijn de vaststelling van de jaarstukken 2016 en begroting 2018 van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen,  Vaststelling jaarrekening De Wolden 2016 en Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Benoemingsproces politieke ambtsdragers

U bent van harte welkom bij deze vergadering of kijk live mee via de videostream! De volledige agenda vindt u op de website raadsvergadering 6 juli 2017.