Raadsdebat 18 okt 2018 verkeersveiligheid kruispunt Hoofdstraat Zuidwolde 18 oktober (02-10-2018)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Raadsdebat 18 okt 2018 verkeersveiligheid kruispunt Hoofdstraat Zuidwolde 18 oktober

Raadsdebat 18 okt 2018 verkeersveiligheid kruispunt Hoofdstraat Zuidwolde 18 oktober (02-10-2018)

De gemeenteraad van De Wolden nodigt u van harte uit voor het bijwonen van het Raadsdebat over de verkeersveiligheid van het kruispunt Hoofdstraat – Steenbergerweg in Zuidwolde, op donderdag 18 oktober 2018 om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

Terugblik dialoogavond 14 juni 2018

Op 14 juni 2018 heeft er een dialoogbijeenkomst plaatsgevonden waar omwonenden samen met andere belanghebbenden en de gemeenteraad hebben kunnen spreken over de problemen, ervaringen en ideeën over dit kruispunt. Deze avond kunt u terugkijken via deze link. In de bijlage vindt u het verslag van deze avond.

Wat vinden de verschillende fracties?

Op donderdag 18 oktober vindt het Raadsdebat over dit onderwerp plaats.
Aan de hand van 4 stellingen gaan de fracties in debat:

1. Om de verkeersveiligheid te vergroten is een rotonde noodzakelijk;

2. Door het instellen van een 30 km zone op het kruisingsvlak verbetert de kwaliteit van het centrum;

3. Dankzij verschillende verkeersremmende maatregelen te nemen wordt de situatie veiliger;

4. De HUB ontwikkeling speelt geen rol bij de aanpassing van de kruising.

Meer informatie over de stellingen kunt u vinden in de bijlage (oplegger voor de raad).

U kunt dit debat bijwonen op de publieke tribune in de raadszaal van het gemeentehuis in Zuidwolde. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.
Natuurlijk is dit debat ook live te volgen via onze livestream. Het verslag van de dialoogbijeenkomst op 14 juni jl. en de agenda voor 18 oktober vindt u in de bijlage.