Raadsdebat en Raadsvergadering 16 mei 2019 (02-05-2019)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Raadsdebat en Raadsvergadering 16 mei 2019

Raadsdebat en Raadsvergadering 16 mei 2019 (02-05-2019)

Donderdag 16 mei vergadert de gemeenteraad van De Wolden vanaf 19.30 uur. De vergadering bestaat uit een Vragenhalfuur, het Raadsdebat over afvalinzameling en een openbare raadsvergadering. Op de raadsagenda staat o.a.: 

  • Bespreking Rekenkamerrapport uittreding Reestmond 
  • Bespreking Jaarrekening en Jaarverslag 2018 De Wolden
  • Verlening toestemming wijziging GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe
  • Vaststelling begrotingswijziging nr. 6 van het dienstjaar 2019
  • Herbenoeming (plv.) ombudsman De Wolden

U bent van harte welkom om deze avond bij te wonen! Neem gerust plaats op de publieke tribune of kijk thuis live mee! De agenda en onderliggende stukken kunt u inzien via www.dewolden.raadsinformatie.nl.

Te downloaden: