Raadsdebat Uitgangspunten Sportbeleid 2019-2022 (23-11-2018)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Raadsdebat Uitgangspunten Sportbeleid 2019-2022

Raadsdebat Uitgangspunten Sportbeleid 2019-2022 (23-11-2018)

Donderdag 29 november 2018 gaan de verschillende fracties van de gemeenteraad met elkaar in debat over de uitgangspunten van het sportbeleid voor de periode 2019 - 2022. Dit debat is een vervolg op de dialoogbijeenkomst Sport, die de gemeenteraad op 13 september jl. heeft gehouden en waarbij vele vertegenwoordigers van de sportverenigingen aanwezig waren.

De gemaakte opmerkingen en wensen alsook de enquête onder Woldense sportverenigingen leveren een aantal aandachtspunten op waarover wordt gedebatteerd. Deze speerpunten zijn: subsidiebeleid sport, verenigingsondersteuning & advisering en vrijwilligersbeleid. Doel van het debat is dat de uitgangspunten voor het sportbeleid in de periode 2019 – 2022 worden bepaald.

U bent van harte uitgenodigd om het raadsdebat bij te wonen! Het raadsdebat vindt plaats op 29 november 2018 om 19.30 uur in de raadszaal van de gemeente.

De raadsagenda en de onderliggende stukken kunt u bekijken op dewolden.raadsinformatie.nl.