Raadsdebat verkeersveiligheid kruispunt Hoofdstraat - Steenbergerweg Zuidwolde (19-10-2018)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Raadsdebat verkeersveiligheid kruispunt Hoofdstraat - Steenbergerweg Zuidwolde

Raadsdebat verkeersveiligheid kruispunt Hoofdstraat - Steenbergerweg Zuidwolde (19-10-2018)

Donderdag 18 oktober 2018 ging de gemeenteraad met elkaar in debat over de verkeersveiligheid van het kruispunt Hoofdstraat -  Steenbergerweg in Zuidwolde. Dit debat was een vervolg op de dialoogbijeenkomst van 14 juni j.l.

De 7 fracties gingen flink met elkaar in debat over de verschillende opties om de verkeersveiligheid te vergroten. Daarvoor kregen zij 4 stellingen voorgelegd. De meeste fracties konden zich vinden in een combinatie van maatregelen: het instellen van een 30 km zone op het kruisingsvlak en het treffen van verschillende verkeersremmende maatregelen. Hierdoor verbetert de kwaliteit van het centrum en wordt de situatie veiliger.

Op 20 december 2018 zal de raad een besluit nemen over de inrichting van het kruispunt.

U kunt het volledige videoverslag terugkijken.