Raadslid onder de loep. Jaap Wiechers: ‘Raadswerk druk maar boeiend.’ (01-08-2019)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Raadslid onder de loep. Jaap Wiechers: ‘Raadswerk druk maar boeiend.’

Raadslid onder de loep. Jaap Wiechers: ‘Raadswerk druk maar boeiend.’ (01-08-2019)

“Het raadswerk is de afgelopen jaren veel boeiender geworden. Dat komt door de nieuwe werkwijze,” vertelt Jaap Wiechers (CU), gemeenteraadslid sinds 2010.

Met de nieuwe werkwijze bedoelt Wiechers 3DeWolden, waarbij onder andere Dialoogavonden worden georganiseerd om in gesprek te gaan met inwoners over diverse onderwerpen. “Dit is mijn derde raadsperiode. Het is leuk en interessant maar kost wel veel tijd, ook doordat ik een eenmansfractie ben.”

Als lid van de ChristenUnie vormt het geloof een belangrijke inspiratiebron voor Wiechers. Zo zal hij in alle algemene beschouwingen minstens één keer citeren uit de Bijbel. “Mijn leven is vierentwintig uur per dag doordrongen van de christelijke boodschap, zoals het opkomen voor zwakkeren in de samenleving. Maar: ik wil een volksvertegenwoordiger zijn voor de hele gemeenschap, dus voor iedereen.”

Wiechers noemt zichzelf ‘een man van de cijfers.’ Wiechers zat in de zomervakantie (!) te lezen in het jaarverslag van het werkvoorzieningschap Reestmond, toen hij zich verbaasde over een grote financiële onduidelijkheden. Hij wilde weten hoe dat zat. “Ik heb er toen een motie over ingediend voor een onderzoek door de rekenkamer, en tot mijn grote blijdschap kreeg ik bijval van de hele raad en kon de Rekenkamer een onderzoek instellen.”

Na de vakantie krijgt de raad het druk. “Ik ben vooral benieuwd hoe het college de tekorten op de begroting gaat wegwerken. Ik heb zelf al twee voorstellen gedaan. Hij lijkt me logisch om op bepaalde posten inflatiecorrectie toe te passen. Verder stel ik voor om de OZB een beetje te laten stijgen. Daarmee vang je al twee derde van het tekort op.”