Raadslid onder de loep. Karin Brouwer: ‘Raad zoekt inwoners op.’ (01-08-2019)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Raadslid onder de loep. Karin Brouwer: ‘Raad zoekt inwoners op.’

Raadslid onder de loep. Karin Brouwer: ‘Raad zoekt inwoners op.’ (01-08-2019)

“Ik zit sinds 2014 in de gemeenteraad,” vertelt Karin Brouwer. Zij is fractievoorzitter van het CDA.  “Sinds de invoering van 3DeWolden is het raadswerk veel levendiger geworden. Er is meer input en betrokkenheid van inwoners. Er zijn insprekers en Dialoogavonden.”

Brouwer was gespreksleider tijdens de Dialoogavond over de afvalverwerking. “Ik vond het boeiend om te doen. Als raad kregen we veel positieve reacties en hebben veel informatie opgehaald. Ik merkte ook dat veel mensen het geweldig vonden om hun verhaal eens te kunnen doen. Daardoor kunnen we als raad ook beter beleid voeren. Als raad geven we de grote lijn - het zogenaamde kader - aan, waarbinnen het college opereert.”

Voor Brouwer betekent de ‘C’ in de partijnaam het opkomen en omzien naar elkaar. Dit was ook de drijfveer om 20 jaar lang pleegkinderen in haar gezin op te vangen. Karin Brouwer: “Ik maak het regelmatig mee dat inwoners naar me toekomen met een vraag omdat ik raadslid ben. Ik luister en probeer ze dan zo goed mogelijk van advies te voorzien en hen de weg te wijzen.”

Daarnaast is rentmeesterschap één van de uitgangspunten van het CDA. Een onderwerp dat zeker in deze tijd actueel is vanwege de invulling van de energietransitie.

Voor de komende periode verwacht Brouwer dat er een aantal belangrijke punten op de raadsagenda komen, zoals de energietransitie, de omgevingsvisie en de toekomstvisie van De Wolden. Daarin ligt ook een grote rol voor inwoners om mee te praten over de vraag wat voor gemeente je wilt worden. En dan moet het college nog komen met voorstellen om de begroting sluitend te krijgen. “Ik moet er niet aan denken dat ze hier met voorstellen komen zoals in Hoogeveen, waar ze gaan bezuinigen op het Kindpakket, dat nota bene net is ingevoerd.”

Voor de komende periode verwacht Brouwer dat er een aantal belangrijke punten op de raadsagenda komen, zoals de energietransitie, de omgevingsvisie en de toekomstvisie van De Wolden. Daarin ligt ook een grote rol voor inwoners om mee te praten over de vraag wat voor gemeente je wilt worden. En dan moet het college nog komen met voorstellen om de begroting sluitend te krijgen. “Ik moet er niet aan denken dat ze hier met voorstellen komen zoals in Hoogeveen, waar ze gaan bezuinigen op het Kindpakket, dat nota bene net is ingevoerd.”