Raadslid onder de Loep. Petra Haanstra (GB) “We staan voor de inwoners.” (08-08-2019)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Raadslid onder de Loep. Petra Haanstra (GB) “We staan voor de inwoners.”

Raadslid onder de Loep. Petra Haanstra (GB) “We staan voor de inwoners.” (08-08-2019)

Gemeentebelangen kreeg op 1 januari 2019 een nieuwe fractievoorzitter: “Dat had er ook mee te maken dat ik meer tijd beschikbaar kreeg, want tijd heb je hier echt wel voor nodig.” Haanstra (53 jaar) werkt in het onderwijs en doet de administratie van het bedrijf van haar man.

Gemeentebelangen zit met acht zetels in de gemeenteraad van De Wolden. Haanstra: “Luxe, dat realiseren we ons heel goed, want je hebt daadwerkelijk invloed. En je kunt het werk in de fractie verdelen. Aan de andere kant moet je onderling veel afstemmen omdat je met zoveel mensen op één lijn moet komen voor beslissingen.  We hebben op iedere portefeuille twee raadsleden zitten. Dan kan je sparren en ben je minder kwetsbaar. We vergaderen iedere week, want het is met zoveel mensen echt wel nodig om regelmatig met elkaar om tafel te zitten.”

Gemeentebelangen ontstond bij de vorming van gemeente De Wolden uit verschillende lokale partijen. Wat is de verklaring voor het succes?

Haanstra: “Wij staan voor de inwoners. We vinden het heel belangrijk dat initiatieven gedragen worden door inwoners. Dat merk je ook aan onze lijst, het kost ons relatief weinig moeite om met de verkiezingen een mooie lijst met kandidaten te presenteren, verspreid over de hele gemeente De Wolden. Gemeentebelangen nam het initiatief voor onderwerpen zoals Initiatiefrijk De Wolden, kunstgrasvelden voor de voetbalclubs en het instellen van sportfunctionarissen en ziet graag dat de aanleg van een plastic fietspad realiseerbaar is. We staan ook achter een grote beslissing zoals het MFA, maar er moet draagvlak voor zijn onder de inwoners en we stellen de voorwaarde dat er genoeg investeringsruimte overblijft voor andere dingen. Daarnaast willen we graag zo verder werken met de andere partijen. Je merkt dat als je als raad samen dingen organiseert zoals de Dialoogavonden, er een constructieve sfeer ontstaat waarin je als partijen samen heel veel kan bereiken.”