Rapport rekenkamercommissie over evaluatie proces AZC (16-06-2017)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Rapport rekenkamercommissie over evaluatie proces AZC

Rapport rekenkamercommissie over evaluatie proces AZC (16-06-2017)

Op donderdag 29 juni 2017 bespreekt de gemeenteraad opinierend het rapport van de rekenkamercommissie De Wolden over de interne evaluatie van het proces om te komen tot een AZC in De Wolden.

Op 30 maart 2017 heeft de gemeenteraad van De Wolden besloten een interne evaluatie naar het proces AZC De Wolden te houden en dit onderzoek uit te laten voeren door de rekenkamercommissie De Wolden. Dit onderzoek is nu afgerond en wordt in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2017 opiniërend besproken.

Onafhankelijk onderzoek

Tijdens de aanloop naar de eventuele komst van een AZC werd het al snel duidelijk dat de meningen over dit onderwerp uiteen liepen. Bij het proces waren veel partijen intensief betrokken. Nu het proces naar de mogelijke komst van het AZC is afgerond en de komst van het AZC niet door gaat, is er vanuit de gemeenteraad de behoefte uitgesproken om dit proces te evalueren.

Om te zien of het gemeentelijke proces goed verlopen is en wat je daarvan kunt leren, heeft de rekenkamercommissie als onafhankelijke partij het onderzoek naar het proces uitgevoerd.

Een constatering, geen conclusie

Op basis van het onderzoek constateert de rekenkamercommissie dat, in het voorbereidingsproces, de voorwaarden voor een volwaardig AZC zijn gecreëerd.

De commissie heeft twee vragen voor de raad:

  1. Op welk moment betrekt de raad (of het college) inwoners bij complexe besluitvorming, zoals de voorbereiding van een AZC?
  2. In hoeverre is het in elke fase of tussenfase van het proces duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en aan zet is of zijn?

De rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is een onafhankelijk instrument van de gemeenteraad en voert onderzoek uit naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. De gemeenteraad acht de rekenkamercommissie geschikt om deze interne evaluatie uit te voeren.