Roger de Groot herbenoemd als burgemeester van De Wolden (24-04-2018)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Roger de Groot herbenoemd als burgemeester van De Wolden

Roger de Groot herbenoemd als burgemeester van De Wolden (24-04-2018)

Tijdens de buitengewone raadsvergadering op maandag 23 april, is Roger de Groot herbenoemd als burgemeester van gemeente De Wolden. Hij werd beëdigd door de commissaris van de Koning in Drenthe, mevrouw J. Klijnsma. Roger de Groot werd vervolgens namens de raad toegesproken door vice-voorzitter Pieter Groot. Hij feliciteerde Roger de Groot en blikte terug op de afgelopen periode. Daarna hield Jan ten Kate namens het college een toespraak en tot slot droeg Ria Westerhuis een speciaal gedicht voor aan de burgemeester.

Roger de Groot sloot deze buitengewone raadsvergadering af met een dankwoord.

Wilt u de vergadering nog eens terugkijken? Dat kan! Bekijk het videoverslag via deze website. Of kijk op facebook, hier vindt u een album met foto's van de avond.

Ria Westerhuis draagt gedicht "Oh oh De Wolden" voor aan burgemeester Roger de Groot