Social media spreekuur over de Open Brief (10-04-2018)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Social media spreekuur over de Open Brief

Social media spreekuur over de Open Brief (10-04-2018)

Op donderdag 12 april van 18.30 tot 19.30 uur houden de fractievoorzitters van de gemeenteraad een Whatsapp spreekuur. U kunt dan uw mening geven over de vijf thema's die in de Open Brief staan. Heeft u suggesties voor de invulling van de thema's of mist u onderwerpen? laat het ons dan weten via tel nr 06-25067812 of Twitter of Facebook van Raad De Wolden.

Alle inwoners van De Wolden ontvangen deze week een open brief van de nieuwe gemeenteraad. Dat is besloten in de eerste raadsvergadering van de nieuwe raad op donderdag 29 maart. Na de installatie van de gemeenteraad debatteerden de raadsleden met elkaar over het Raadsbreed programma 2018-2022 ‘Samen Verantwoordelijk’. Onderdeel hiervan is de open brief met een oproep aan de Woldense samenleving om met de raad mee te denken. Welke thema’s vinden zij belangrijk? Waar moet de prioriteit de komende vier jaar worden gelegd? Mist u thema's?

Zo breed mogelijk

De raad van De Wolden neemt in dit proces een open houding aan en vraagt zijn inwoners, ondernemers, verenigingen en (maatschappelijke) belangenorganisaties om, inbreng.

Geen onderhandelingen tussen partijen die leiden tot een dichtgetimmerd akkoord, maar transparantie en vooral sámen. Op een manier die bij De Wolden past. Lokaal maatwerk. Met als belangrijk uitgangspunt: ‘geen inspraak aan de achterkant, maar invloed aan de voorkant’. Dit vraagt om een andere benadering, met een andere rol- en taakverdeling voor raad, gemeente en inwoners.

Vijf thema’s

In dit Raadsbreed programma staan vijf thema’s waar de raad mee aan de slag wil:

  • Dienstverlening; de kern van de functie van een gemeente
  • Omgevingsvisie; het opstellen van een richtinggevend én inspirerend kader voor de leefomgeving van De Wolden
  • Bereikbaarheid
  • Duurzaamheid; energietransitie en mogelijkheden voor het vormen van een meer ‘circulaire economie’
  • Maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid; wat heeft u nodig om zo lang mogelijk in uw eigen leefomgeving te kunnen blijven?

Reacties

Naast het Whatsapp spreekuur kunt u ook een reactie geven via openbrief@dewolden.nl

Planning

Tijdens de openbare raadsvergadering op donderdag 19 april stelt de raad het Raadsbrede programma 2018-2022 vast. Daarom vragen we u om uw reactie uiterlijk 16 april aan ons te geven. Zo kan de gemeenteraad uw reactie nog meenemen.