Terugblik raadsvergadering 18 oktober 2018 (19-10-2018)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Terugblik raadsvergadering 18 oktober 2018

Terugblik raadsvergadering 18 oktober 2018 (19-10-2018)

Aansluitend aan het debat, startte de raadsvergadering. Op de agenda stond onder andere de brief van het College over het oversteken van de N375.

De raad ging opiniërend met elkaar in gesprek over de verschillende oversteken van de N375: de oversteek bij Berghuizen, de Gijsselterweg, de Ruinerveldweg en de Defensieweg. Vooral over de tunnel bij de Gijsselterweg waren veel vragen. Wat is de beste en veiligste optie? Daarnaast waren er kritische opmerkingen over het gevolgde proces.

Benieuwd wat de fracties precies hebben gezegd? Kijk het na via het videoverslag.

Overige raadsbesluiten:

  • Verklaring van geen bedenkingen Ackerlodges te Ruinerwold;
  • Vaststelling controleprototcol accountantscontrole en kennisname Normenkader 2018;
  • Vaststelling Bestemmingsplan Westerveldseweg 18 Zuidwolde – Armweide 12 Ruinen.