Uitreiking leskoffertjes Kindergemeenteraad De Wolden 2017 (12-09-2017)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Uitreiking leskoffertjes Kindergemeenteraad De Wolden 2017

Uitreiking leskoffertjes Kindergemeenteraad De Wolden 2017 (12-09-2017)

Maandagmiddag 11 september vond er een informatiebijeenkomst plaats voor de leerkrachten van de scholen die deelnemen aan de Kindergemeenteraad en hun fractiecoaches (raadsleden). Tijdens de bijeenkomst is uitleg gegeven over de Kindergemeenteraad en hebben de docenten en coaches met elkaar kennisgemaakt. Ook zijn de leskoffertjes uitgereikt met daarin het lespakket.

De Kindergemeenteraadsvergadering vindt plaats op donderdag 12 oktober 2017 om 19.00 uur in de raadszaal van De Wolden. De scholen die dit jaar meedoen zijn: ’t Echtenest uit Echten, Het Groene Hart uit Zuidwolde, De Bosrand uit Kerkenveld, De Rozebottel uit Koekange en De Dissel uit Ruinerwold. De raadsleden die dit jaar als coach optreden zijn Gerrie Hempen-Prent (Gb), Henny Scheper-Beijering (VVD), Albert Haar (D66), Mark Turksma (PvdA) en Jaap Wiechers (CU).

Voorbereidingen

Voorafgaand aan de Kindergemeenteraadsvergadering krijgen de kinderen lessen op school over democratie en lokale politiek. Ook komt er een fractiecoach op bezoek in de klas om te vertellen over zijn werk als raadslid. Aan de hand van de lessen schrijft iedere school (fractie) een voorstel. Over dit voorstel wordt op 12 oktober door de kinderraadsleden gestemd. Voor het winnende voorstel stelt gemeente De Wolden €750,- beschikbaar om het voorstel uit te voeren. Ook brengen de kinderen een bezoek aan het gemeentehuis. Ze ontmoeten dan burgemeester Roger de Groot en bekijken samen met raadsgriffier Josee Gehrke de raadszaal. 

Wij wensen alle kinderen veel succes bij de voorbereidingen!