Veel animo voor gast van de raad: bekijk filmpje StreekTV! (17-02-2017)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Veel animo voor gast van de raad: bekijk filmpje StreekTV!

Veel animo voor gast van de raad: bekijk filmpje StreekTV! (17-02-2017)

Zo'n 60 nieuwe inwoners zijn ingegaan op de uitnodiging van de gemeenteraad om als "gast van de raad" een kijkje achter de schermen van de gemeenteraad te nemen. Vanwege deze grote belangstelling is een extra gast van de raad georganiseerd. Gisterenavond 16 februari is de eerste groep enthousiaste inwoners ontvangen door de raadsleden Pieter Groot (Gb), Gea Leffers (Gb) en Karin Brouwer (CDA) en de raadsgriffie. Bekijk hier de impressie van StreekTV De Wolden.

Zij volgden het volgende programma:

18.30 uur:     Welkom in raadszaal en rondleiding gemeentehuis;

19.00 uur:     Onder genot van een kopje koffie/thee zagen zij een filmpje zien over de werkwijze van de gemeenteraad "3DeWolden"en vertelden we over het raadswerk;

19.30 uur:     Vragenhalfuur

20.00 uur:     Raadsdebat;

20.45 uur:     Pauze met ontmoeting en gesprek met burgemeester Roger de Groot;

21.00 uur:     Raadsvergadering

                     Nazit.

De deelnemers waren positief over deze avond: "een leuke avond in een informele sfeer" aldus een van de deelnemers.

De raad van De Wolden

De gemeenteraad van De Wolden is een actieve en betrokken raad die een afspiegeling vormt van zijn inwoners. De lokale overheid krijgt steeds meer taken op het gebied van bijvoorbeeld zorg, werk en jeugd. De rol van de gemeentelijke politiek wordt hierdoor nog belangrijker. ‘Gast aan tafel van de raad’ is een initiatief om de politiek toegankelijker en daardoor de besluitvorming transparanter te maken voor onze inwoners.