Verslag dialoogbijeenkomst Economisch Actieplan (13-01-2017)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Verslag dialoogbijeenkomst Economisch Actieplan

Verslag dialoogbijeenkomst Economisch Actieplan (13-01-2017)

Op donderdag 12 januari 2017 organiseerde de gemeenteraad van De Wolden een dialoogbijeenkomst over het economisch actieplan bij Pitch & Putt in Koekange. Onder leiding van raadslid Hilda Mulder gingen onder andere agrariërs, ondernemers uit de detailhandel sector en zzp’ers met de raad en elkaar in gesprek over de speerpunten uit het economisch actieplan.

Hoe verder?

Op 2 februari aanstaande vindt er opnieuw een dialoogbijeenkomst plaats, ditmaal over Recreatie & Toerisme. Samen met de uitkomst van 12 januari gaat de raad in april 2017 met elkaar in debat over beide onderwerpen. Dit zal leiden tot een herijkt plan, de raad neemt hierover op een later moment een besluit.

Een schriftelijk verslag van de dialoogbijeenkomst is bijgevoegd. U kunt de geluidsopnames van Streekradio De Wolden ook terugluisten via bijgevoegde bestanden.