Welkom op onze Dialoogbijeenkomst Verkeer en Vervoer (09-08-2019)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Welkom op onze Dialoogbijeenkomst Verkeer en Vervoer

Welkom op onze Dialoogbijeenkomst Verkeer en Vervoer (09-08-2019)

Op donderdag 12 september 2019 organiseert de gemeenteraad van De Wolden weer een Dialoogavond dit keer over het thema Verkeer en Vervoer. In een aantal gespreksrondes komen aan de orde: de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en de toekomstbestendigheid van het openbaar vervoer en de rol van innovatie. Gespreksleider: raadslid Albert Haar. Locatie: Vakantiepark Westerbergen, Oshaarseweg 24  in Echten. Lees hieronder het volledige programma. U bent van harte welkom! Graag aanmelden via griffier@dewolden.nl

Programma

19:15   uur                 Inloop met koffie en thee

19:30 uur                   Welkom & opening namens de raad door Albert Haar, gespreksleider

We starten met een aantal prikkelende stellingen zoals:

"De maximum snelheid buiten de bebouwde kom moet terug naar 60 km/h."

"Elke plek in De Wolden moet 24/7 bereikbaar zijn!"

"De elektrische fiets is in 2030 het belangrijkste voertuig in onze regio."

19:50 - 20:50 uur       Gespreksronde 1:  Keuze uit Verkeersveiligheid of Bereikbaarheid

Voor deze gespreksronde krijgen de deelnemers de keuze uit twee tafels: Verkeersveiligheid óf Bereikbaarheid. Het gesprek  wordt ondersteund  door deskundigen en betrokkenen, zoals o.a. verkeerskundigen van het bureau Goudappel Coffeng, de Fietsersbond, programmacoordinator regio Zwolle, het ondernemersplatform en de wijkagent.

Dialoogtafel A: Verkeersveiligheid, gespreksleider Oscar Pont (raadslid)

Inleidend filmpje over verkeersveiligheid bij een basisschool in De Wolden.

Gesprek over de verkeersveiligheid in De Wolden, met ook aandacht voor landbouwverkeer, vrachtverkeer, snelheid en verlichting.

Dialoogtafel B: Bereikbaarheid per auto en fiets, gespreksleider Albert Haar (raadslid)

Inleidend filmpje over de handtekeningenactie voor betere bereikbaarheid Natuurkampeerterrein De Bulte in Zuidwolde: https://bit.ly/2ZcBxiz

Gesprek  over bereikbaarheid in De Wolden van recreatieve voorzieningen, de gemeente via de A28 en het vrachtverkeer. Ook het fietsen naar werk en school komt aan de orde.

20:50 - 21:10 uur       Pauze

Tijdens de pauze is er gelegenheid om een demonstratie te zien van de gevaren van de dode hoek van vrachtwagens: BlijfuitdeDodehoek.

21:10 tot 22:00 uur    Gespreksronde 2: Vervoer en Innovatie

Inleidend filmpje over het opheffen van de buurtbus Alteveer / Kerkenveld. Kijk ook hier.

Gesprek over de vraag wat de betekenis van innovatie zal zijn op het (openbaar) vervoer in De Wolden. Met medewerking van o.a. Provincie Drenthe, PubliekVervoer en DeWoldenvervoert.

22:00 uur                   Nazit met een drankje

22:30 uur                   Sluiting