Woldense aanpak bestuurlijke integriteit (18-12-2017)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Woldense aanpak bestuurlijke integriteit

Woldense aanpak bestuurlijke integriteit (18-12-2017)

De afgelopen tijd is het onderwerp ‘integriteit’ regelmatig in het landelijke nieuws verschenen. Naar aanleiding van deze nieuwsberichten bent u misschien nieuwsgierig geworden naar het integriteitsbeleid van bestuurders van De Wolden.

Burgemeester Roger de Groot vindt integriteit een zeer belangrijk thema en legt graag uit dat de raad en het college van De Wolden hier zorgvuldig mee omgaan.

“Integriteit is altijd een belangrijk thema in het werk bij gemeenten: dagelijks. Daarom hebben de raadsgriffier en ik het afgelopen jaar de besturen van de zeven politieke partijen uitgenodigd. Tijdens deze gesprekken hebben wij de Handreiking integriteitstoetsing kandidaten voor decentrale politieke partijen onder de aandacht gebracht.“
Politieke partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van kandidaten, maar, aldus De Groot: “Het is goed als je als bestuur bewust bent van mogelijke (integriteits)risico’s”.

Integriteitstoets

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Daarna zal bij iedere kandidaat-wethouder een integriteitstoets worden afgenomen. De integriteitstoets is in De Wolden onderdeel geworden van het geloofsbrievenonderzoek dat iedere kandidaat wethouder af legt, voordat hij of zij als wethouder benoemd wordt door de gemeenteraad.

Gedragscodes

Daarnaast heeft de gemeenteraad van De Wolden in 2015 gedragscodes voor raad en college vastgesteld. In deze twee afzonderlijke gedragscodes staan afspraken over integriteit en integer handelen.
De Groot: “Het bestuurlijke integriteitsbeleid van de gemeente De Wolden is met het invoeren van de integriteitstoets actueel”.