Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Home > Raad en College > Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 maart 2018 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaats gevonden. De raadsgriffie heeft hiervoor een speciale verkiezingssite gemaakt: www.dewoldenstemt.nl.

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018

Vrijdag 23 maart heeft het hoofdstembureau van De Wolden de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. In De Wolden hebben totaal 12.349 kiezers gestemd. Dit betekent een opkomst van 64,24 %. In 2014 was de opkomst 63,64 %.

Overzicht van de uitgebrachte stemmen

Het overzicht laat zien hoeveel stemmen elke partij in De Wolden heeft behaald en hoe dit zich verhoudt tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. De uitslagen zijn definitief.

Politieke partijen Stemmen 2018 Voorlopige zetelverdeling 2018 Stemmen 2014 Zetelverdeling 2014
Gemeentebelangen De Wolden 4648 8 4417 8
VVD 2281 4 2023 3
CDA 1810 3 1789 3
Partij van de Arbeid 1045 1 949 2
D66 754 1 879 1
ChristenUnie 733 1 813 1
GroenLinks 999 1 749 1
Daadkrachtig Nederland x x 191 0
Blanco / ongeldig 79 62
Totaal 12349 19 11872 19