Gerrie Hempen

Home > Raad en College > Gerrie Hempen

Gerrie Hempen

Functie: Wethouder (tweede loco-burgemeester)

Politieke partij: Gemeentebelangen

Portefeuille

Ruimte en wonen

 • Ruimtelijke ordening
 • Nieuwe ruimtelijke initiatieven
 • Bestemmingsplannen
 • Omgevingsvergunningen (inclusief dienstverlening omgevingsvergunningen) / Wabo-procedures
 • Woningbouw/volkshuisvesting
 • Woonplan
 • Prestatieafspraken woningcorporaties
 • Welstand
 • Cultuurhistorie in bestemmingsplannen
 • Externe veiligheid
 • Vitale recreatieparken

Duurzaamheid

 • Klimaat- & energiebeleid
 • Milieu vergunningverlening
 • Natuur en milieueducatie
 • Bodem
 • Riolering en waterzuivering

Ondernemen

 • Economische Zaken
 • Ondernemen/ondernemersklimaat
 • Ontwikkeling bedrijventerreinen
 • Revitalisering bedrijventerreinen
 • Centrumplannen
 • Warenmarkten
 • Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe
 • Regio Zwolle
 • Innovatiecluster Agri & Food Regio Zwolle
 • Samenwerkingsagenda platteland Zuidwest Drenthe (inclusief beheer en onderhoud landschap)

Toerisme en recreatie

 • Marketing recreatie en toerisme
 • Recreatieve voorzieningen
 • Ondernemen/ondernemersklimaat

Paragraaf Grondzaken

 • Grondzaken

Cultuur

Leren en ontwikkelen (met uitzondering van Jeugdhulp) uit het programma "De Wolden ontwikkelt met kleur en talent"

Hoofdfuncties, openbare betrekkingen en nevenfuncties

 • Recreatieschap Drenthe, Lid Algemeen Bestuur (a) (o)
 • RUD, Lid Algemeen Bestuur (a) (o)
 • Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe, Lid Dagelijks Bestuur (a) (o)
 • Stichting Werkgelegenheidsinitiatieven De Wolden, Lid (a) (o)
 • SWO De Wolden Hoogeveen GR, Lid Bestuur (a) (o)
 • Fluvius (voorzitter t/m 2019) RBO (lid) (a) (o)
 • Glasvezel De Wolden BV, Aandeelhouder (a) (o)
 • Stuurgroep Regionaal Landschap Drents Friese Grensstreek, Lid (a) (o)

Toelichting op de afkortingen

(a) = ambtshalve
(na)= niet ambtshalve
(b) = bezoldigd
(o) = onbezoldigd