Geschenkenregister B&W

Home > Raad en College > Geschenkenregister B&W

Geschenkenregister B&W

Het geschenkenregister komt voort uit de gedragscode integriteit B&W en staat met ingang van 1 januari 2017 online.

In het geschenkenregister wordt bijgehouden:

  • Of de bestuurders geschenken hebben ontvangen met een waarde van meer dan € 50,- en wat daar mee gedaan is.
  • Deelname aan excursies/evenementen op kosten van anderen dan de gemeente.
  • Buitenlandse reizen voor rekening van anderen dan de gemeente.

Bekijk aan welke excursies, activiteiten, evenementen of bijeenkomsten het college van B&W in 2016 en 2017 heeft deelgenomen.

Wanneer er een geschenk is ontvangen of deelname aan een evenement of buitenlandse reis bekend is, wordt het register aangepast.

Te downloaden: