Inspraak

Home > Raad en College > Inspraak

Inspraak

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat inwoners worden betrokken bij het besturen van de gemeente. Hiervoor zijn bij de raadsvergaderingen en de raadsavonden verschillende mogelijkheden:

Vragen stellen bij het vragenhalfuur

Tijdens het vragenhalfuur kunt u in een raadsvergadering kort het woord voeren over onderwerpen die niet op de agenda staan, maar die u graag onder de aandacht van de raad wilt brengen. U kunt in dit vragenhalfuur ook uw ideeën over het gemeentelijk beleid vertellen. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat het woord niet kan worden gevoerd over:

  • Een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar bij het betreffende bestuursorgaan of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan; 
  • Indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht kan of kon worden ingediend; 
  • Over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.

Inspreken bij een agendapunt 

U kunt dan uw mening geven over het onderwerp of het voorstel dat wordt behandeld in de raadsvergadering. 

U kunt alleen gebruik maken van het vragenhalfuur en om in te spreken als u zich voor de vergadering persoonlijk meldt bij de raadsgriffier. Per e-mail (griffier@dewolden.nl) en telefonisch (0528 378376) is ook mogelijk tot 16.30 uur op de dag van de raadsvergadering.

Vragen stellen bij 'informerende onderwerpen'

Op de raadsavonden kunt u vragen stellen over de gehouden presentatie(s). De voorzitter van de raad biedt u bij dat onderwerp hiervoor de gelegenheid. Er kan niet worden gediscussieerd.

Iets bij de raad aankaarten?

U kunt actuele onderwerpen aandragen waarover u de raad wilt informeren. Ook kunt u de raad verzoeken een bepaald thema op te pakken, hierover in gesprek te gaan met belanghebbenden en deskundigen en op basis hiervan nieuwe kaders te ontwikkelen. De griffie helpt u graag verder via het hierboven genoemde e-maildres en telefoonnummer.

Aanverwante onderwerpen